JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Erősíti a jogbiztonságot az egy hónap múlva életbe lépő új kódex
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A március 15-én életbe lépő új polgári törvénykönyv életszerűbb szabályai erősítik a jogbiztonságot - mondta Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelős államtitkára szombaton sajtótájékoztatón, Budapesten.

2014. február 16.

A kormány 2010-ben a teljes magyar jogrendszer megújítását határozta meg célként, ennek része volt az új magánjogi kódex megalkotása, amelyet másfél évtizedes előkészítő munka után fogadott el 2013-ban az Országgyűlés - emlékeztetett.

A 2014. március 15-én hatályba lépő új kódex életszerűbb szabályokkal erősíti a jogbiztonságot, a szabályozás mintegy fele részben változik. A teljes törvénykönyv fele teljesen új szabályokat tartalmaz, olyanokat azonban, amelyek más országokban vagy éppen a magyar jogi hagyományokból ismertek - tette hozzá a politikus.

Répássy Róbert jelezte, hogy a változások javarészt a bírói gyakorlatban kialakított és bevált megoldásokon alapulnak, ami megkönnyíti majd a jogalkalmazók munkáját. A kódex az egyén autonómiáján alapul, egészére a megengedő szabályozás jellemző, mely szerint amit a törvény nem tilt, azt szabad, a rendelkezések többségétől pedig a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A kötelező szabályokat többnyire a gyengébbik fél védelme indokolja, például a fogyasztóvédelemben - mondta. A törvénykönyv csaknem 1600 paragrafusból, összesen nyolc könyvből áll: ezek a Bevezető rendelkezések, Az ember mint jogalany, A jogi személy, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog, az öröklési jog és a záró rendelkezések. Az új kódex tartalmazza a korábban önálló törvényben szabályozott családjogot és a társasági - cégekre vonatkozó - alapvető szabályozást is.

A családjogban az élettársak jogviszonya rendezettebbé, intézményesebbé válik. Az élettársak és a házastársak jogai közelednek egymáshoz főként a gyermekek védelme érdekében. A legalább egy éve együtt élő, közös gyermeküket együtt nevelő élettársak jogai a házastársakéval megegyezőek - ismertette az államtitkár.

A házassági vagyonjog szabályozása bővült, a házassági vagyonjogi szerződés segítségével a házastársak már maguk dönthetik el, hogyan rendezik vagyoni viszonyaikat. Ennek különösen nagy jelentősége lehet a vállalkozói és a családi vagyon elkülönítésénél - olvasható a sajtótájékoztató háttéranyagában.

A szülői felügyelet szabályai terjedelmileg és tartalmilag is változnak, az új Ptk. a szülők felelősségét helyezi a középpontban és elsődleges szerepet szán a szülők megállapodásának. Életszerűbbé válnak az örökbefogadás és a gyámság szabályai - tartalmazza a háttéranyag.

A személyiségi jogok alapját az egyenlő emberi méltóság alkotja. Az új kódex lehetőséget ad a közösség méltóságának védelmére a gyűlöletbeszéddel szemben a perindítás lehetőségének megteremtésével. A várhatóan nagyszámú kereset miatt a jogalkalmazás könnyítése érdekében csak 30 napon belül lehet pert indítani, és nincs lehetőség a perbe beavatkozásra - ismertette az új szabályozást Répássy Róbert.

Újdonság a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj, amelynek megítéléséhez azonban már nem szükséges a konkrét hátrány, kár - esetenként nehézkes - bizonyítása a perekben. Megszűnik továbbá a közérdekű bírság. Már nincs lehetőség a cselekvőképesség általános és élethosszig tartó korlátozására, csak bizonyos ügycsoportokban és rendszeres időközönkénti felülvizsgálat mellett - közölte az államtitkár.

A dologi jogban új az ingó zálogjog internetes nyilvántartása, melyben online bejegyzésre és törlésre lesz lehetőség - tette hozzá.

Az öröklési jogban változik az özvegyi jog: a túlélő házastárs haszonélvezeti joga már nem terjed ki mindenre, csupán az általa lakott ingatlanra, és az általa használt berendezési tárgyakra, ezenfelül egy gyermekrésznyi tulajdon illeti meg az örökségből.

Nő a végintézkedést hagyó szabadsága. A köteles rész - mely végrendeleti öröklésnél is kötelezően jár az örökösnek - az örökség feléről harmadára csökken, továbbá bővülnek a kitagadási okok. Például akkor is megfoszthatja köteles részétől az örököst az örökhagyó, ha őt az örökös súlyos nélkülözéseknek tette ki, vagy ha bűncselekményt követett el - ismertette az államtitkár.

Az új Ptk.-t az Országgyűlés 99 százalékban a jogtudósok által megalkotott tartalommal fogadta el, a csaknem 1600 paragrafusból álló törvénykönyvben csupán hat olyan terület van, ahol a parlament változtatott a tervezeten, köztük a házassági és az öröklési jog - tette hozzá a kormánypárti politikus.

A régi Ptk. még akár egy emberöltőn át is tovább élhet bizonyos területeken, hiszen az új magánjogi kódex az életbelépése után létrejött jogviszonyokra vonatkozik. vAz új Ptk.-hoz kapcsolódóan mintegy 180 törvény módosításáról döntött az Országgyűlés tavaly év végén. A 2013 februárjában elfogadott új Ptk. idén márciusi hatálybalépése egyéves felkészülési időt biztosított, ami az államtitkár szerint lehetővé teszi majd a kódex zökkenőmentes életbelépését és alkalmazását.

(MTI)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

24

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR