JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Változnak a jogi személyek átalakulási, egyesülési és szétválási szabályai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló előterjesztés tervezete.

2013. július 25.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény tervezete – követve a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozási logikáját – meghatározza az átalakulásra vonatkozó azon közös szabályokat, amelyeket általános jelleggel alkalmazhatónak tekint a jogi személyekre. A közös szabályok között a „modell-eljárást” az átalakulás szabályai képezik, a tervezet ehhez képest határozza meg a többletszabályokat az egyesülés és a szétválás esetére. A törvénytervezet tartalmazza továbbá az egyes jogi személy típusokra, formákra irányadó különös szabályokat (gazdasági társaságok; azon belül részvénytársaságok, szövetkezet, egyesület, alapítvány) is. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az átalakulás lebonyolításának szabályai érdemben nem változnak a hatályos társasági jogi szabályokhoz képest. A Ptk. átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó szabályai is – amelyek a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok között találhatók – a gazdasági társaságokról szóló törvény eljárási rendjén alapulnak. A törvénytervezet azokon a pontokon hordoz változást, amelyek a Ptk. szóhasználatából, szabályozási elveiből következnek.

Az átalakulásról főszabályként továbbra is két ülésen dönt a döntéshozó szerv. Az első ülés lényege az elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadásával a tényleges döntés az átalakulásról. A törvénytervezet nyilvánvalóvá teszi, hogy a kétüléses rendszerből nem az következik, hogy nincs lehetőség több ülés tartására, vagy akár egy ülésen való döntéshozatalra. Azoknál az átalakulásoknál (egyesülésnél, szétválásnál), ahol a döntés egyben bonyolult kérdésekben való határozás is egyben, nem feltétlenül tisztázható minden kérdés már a második ülésen. Egyszerűbb átalakulásnál pedig felesleges adminisztratív teher lehet a két ülés megtartása, így a törvénytervezet – a hatályos szabályozáshoz hasonlóan – kimondja, hogy lehetőség van arra, hogy egy ülésen szülessen döntés az átalakulásról.

A döntéshozó szervi döntések meghozatalát követően a törvénytervezet változatlanul fenntartja a közzétételi kötelezettséget a hitelezői érdekek védelme érdekében. Az átalakulás (egyesülés, szétválás) bírósági bejegyzésével, vagyis a szervezeti változás nyilvántartásbeli átvezetésével – esetlegesen a jogi személy által meghatározott későbbi időpontban – zárul le az eljárás, így eddig az időpontig a jogelőd(ök) a korábbi forma szerint működnek.

A törvénytervezet meghatározza a nyilvántartásba vételt követő feladatokat is, valamint a jogutódlással összefüggő felelősségi szabályokat is.

A törvény 2014. március 15-én léphet hatályba, és a jogszabálytervezet rögzíti, hogy főszabályként azokra a szervezeti változásokra vonatkozik, amelyeknél az átalakulási folyamat a hatálybalépése után kezdődik. Azokban az esetekben, ahol addig nem zárul le az átalakulás folyamata, fődokumentumként a létesítő okiratnak kell a Ptk.-nak megfelelnie.

 

(kormany.hu)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR