JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Törvényben rögzítik a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának szabályait az új Ptk.-hoz kapcsolódóan
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2014. március 15-én hatályba lép az új Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és össztársadalmi érdek, hogy ez zökkenőmentesen, a jogrendszer koherenciájának megőrzése mellett történjen meg. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvénytervezet ennek érdekében tartalmazza a gondnokoltak nyilvántartásával összefüggő szabályokat és az új Ptk. által bevezetett előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó normákat. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

2013. július 25.

A jogszabálytervezet kimondja, hogy akit a bíróság cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátoz, annak adatait bejegyzik a gondnokoltak nyilvántartásába, így például bejegyzik a gondnokság cselekvőképességet korlátozó részleges vagy teljes jellegét, a részlegesen korlátozó ítéletben meghatározott ügycsoportot, vagy ügycsoportokat, valamint a gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának kötelező időpontját. A gondnokoltak nyilvántartásába a bíróságok jegyzik be az adatokat, a nyilvántartás működtetéséről pedig az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke gondoskodik és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás tekintetében is az OBH elnöke jár el.

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását a tervezet szerint szintén az OBH elnöke fogja működtetni. Az előzetes jognyilatkozatban az új Ptk. szerint a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy a gyámhatóság előtt személyesen rendelkezhet egyes személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan, amelyet be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság a cselekvőképesség korlátozásáról szóló ítéletében rendelkezik, ugyanis ekkor rendeli el annak egészének vagy egy részének alkalmazását, amelyet szintén be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. Tekintettel arra, hogy az új Ptk. új jogintézményként vezeti be az előzetes jognyilatkozat tételét, valamint, hogy az előzetes jognyilatkozat hatályosulása szorosan kapcsolódik a cselekvőképesség korlátozásához elengedhetetlen ezen két nyilvántartás összehangolt szabályozása; ezt valósítja meg a tervezet.

Az észrevételeket a 2013. július 31-ig várják a mikfo@kim.gov.hu címen.(kormany.hu)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR