JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként való kiutalása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Pénzbeli ellátásra, baleseti táppénzre, utazási költségtérítésre jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az Eb.tv. 61. § (10) bekezdése alapján az arra jogosultak, illetve az örökös részére.

2013. július 08.

A nyugellátásra jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az örökösök részére.

Pénzbeli ellátásra, baleseti táppénzre, utazási költségtérítésre jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az Eb.tv. 61. § (10) bekezdése alapján az arra jogosultak, illetve az örökös részére.Jogosultak köre

A pénzbeli ellátásra, baleseti táppénzre, utazási költségtérítésre jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátást:

     a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben jogosult;
    a fenti személyek hiányában a hagyatéki végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott örökös veheti fel.

 

Szükséges iratok

A biztosított halála esetén fel nem vett ellátást az arra jogosult az OEP honlapján (www.oep.hu ) közzétett „Nyilatkozat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. § (10) bekezdésében meghatározott jogosult részére történő, a kérelmező elhalálozása miatt fel nem vett ellátás kiutalása érdekében” (továbbiakban: Nyilatkozat) elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával igényelheti.

Az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott jogosultak hiányában, a kérelmező elhalálozása miatt fel nem vett ellátást az örökös veheti fel, a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.Nyomtatványok

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó az ellátás felvétele iránti kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített, és a www.oep.hu honlapon közzétett nyomtatványon nyújthatja be.

A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye és elérhetősége.

2. Az elhunyt jogosult neve, társadalombiztosítási azonosító jele.

3. Az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt hozzátartozói minőségére vonatkozó adatok.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy annak halálakor az elhunyttal közös háztartásban élt.

Az egyéb örökös az ellátás hagyatékként történő felvételét az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti.Az eljárás költsége

Az eljárás illeték és költségmentes.

 

Ügyintézés helye

a) pénzbeli ellátás és baleseti táppénz esetén az elhunyt biztosított utolsó foglalkoztatója székhelye/telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél, vagy a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynél,

b) utazási költségtérítés esetén az elhunyt lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél tudja benyújtani.Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő naptól számított 30. napon jár le.Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincs közreműködő szakhatóság.Jogszabályok

    A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
    A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
    A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfelek az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.Egyéb tudnivalók

A fővárosi/megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhelyek a hozzátartozó által megadott fizetési számlára (bankszámlájára/folyószámlájára) vagy a lakcímére utalja ki az ellátást.


Gyakran ismételt kérdések

Ki jogosult a fel nem vett ellátás felvételére?


A pénzbeli ellátásra, baleseti táppénzre, utazási költségtérítésre jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátást:

    a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben jogosult;
    a fenti személyek hiányában a hagyatéki végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott örökös veheti fel.

 
Hogyan és hol lehet az ellátás kiutalása iránti kérelmet benyújtani?

a) pénzbeli ellátás és baleseti táppénz esetén az elhunyt biztosított utolsó foglalkoztatója székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél, vagy a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynél,

b) utazási költségtérítés esetén az elhunyt lakóhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél tudja benyújtani.Milyen iratok benyújtására van szükség?

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó az e célra rendszeresített Nyilatkozat nyomtatvány benyújtásával, az egyéb örökös az ellátás hagyatékként történő felvételét a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti.Kell-e eljárási díjat vagy illetéket fizetni?

Az eljárás illeték és költségmentes.

A nyugellátásra jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátás kifizetése az örökösök részére.Jogosultak köre

A nyugellátásra jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátást:

    a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben jogosult;
    a fenti személyek hiányában a hagyatéki végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott örökös veheti fel.


Szükséges iratok

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó az e célra rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával, az egyéb örökös az ellátás hagyatékként történő felvételét a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti.


Nyomtatványok

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó az ellátás felvétele iránti kérelmet az ONYF által erre a célra rendszeresített, és a www.onyf.hu honlapon, valamint a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu ) közzétett nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye és elérhetősége.

2. Az elhunyt jogosult neve, társadalombiztosítási azonosító jele és a folyósítás törzsszáma.

3. A jogosult halálának időpontja.

4. Az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt hozzátartozói minőségére vonatkozó adatok.

5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy annak halálakor az elhunyttal közös háztartásban élt.

Az egyéb örökös az ellátás hagyatékként történő felvételét az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti.Az eljárás költsége


Az eljárás illeték és költségmentes.


Ügyintézés helye

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó a kérelmet

    az ONYF honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett elektronikus űrlapon, a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül,
    személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságainál, vagy a kormányablaknál, illetőleg
    a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságai címére megküldött postai úton nyújthatja be.Az egyéb örökös a kérelmet

    személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságainál, vagy a kormányablaknál, valamint
    a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságai címére megküldött postai úton nyújthatja be.Ügyintézési idő

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárására nézve az általános ügyintézési idő 30 nap.


Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincs közreműködő szakhatóság.Jogszabályok

    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet,
    a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.


Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfelek az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.


Egyéb tudnivalók

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hozzátartozó által megadott fizetési számlára (bankszámlájára/folyószámlájára) vagy a lakcímére utalja ki az ellátást.Gyakran ismételt kérdések

Ki jogosult a fel nem vett nyugellátás felvételére?


A nyugellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást:

    a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben jogosult;
    a fenti személyek hiányában a hagyatéki végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott örökös veheti fel.Hogyan és hol lehet az ellátás kiutalása iránti kérelmet benyújtani?


Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó a kérelmet az ONYF honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett elektronikus űrlapon, a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságainál, vagy a kormányablaknál, illetőleg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságai címére megküldött postai úton nyújthatja be.

Az egyéb örökös a kérelmet személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságainál, vagy a kormányablaknál, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságai címére megküldött postai úton nyújthatja be, az öröklési bizonyítvány vagy hagyatéki végzés egyidejű csatolásával.

Milyen iratok benyújtására van szükség?

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt hozzátartozó az e célra rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával, az egyéb örökös az ellátás hagyatékként történő felvételét a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány egyidejű csatolásával kérheti.


Kell-e eljárási díjat vagy illetéket fizetni?


Az eljárás illeték és költségmentes.


(Nemzetgazdasági Minisztérium)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR