JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A telephelyek engedélyezési és bejelentési kötelezettségeinek változásairól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Új kormányrendelet szabályozza februártól a telephelyek létesítésének, bejelentésének eljárásait, illetve az egyes termelői és szolgáltatói tevékenységeken túl a telepengedélyezések rendjét.

2013. március 05.

A 2013/57. Korm. rendelet nem terjed ki a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi, illetve a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre. 

Az ipari tevékenységet végzők a jövőben kötelesek bejelenteni az illetékes település szerinti önkormányzat jegyzőjénél írásban, a tevékenység megkezdése előtt azt, hogy milyen ipari tevékenységet kívánnak folytatni.
 
A telepengedély kiadása előtt elbírálásra kerül a hulladékgazdálkodás módja, tűzvédelmi előírások betartása, növényvédő szerek használata, a zajkibocsátás mértéke, környezetvédelmi szempontok, mint például a talaj, vizek és levegő megóvása érdekében megfelelő műszaki védelem biztosítása.
 
A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként hat hónapig felhasználható előzetes állásfoglalást ad ki.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően, a nyilvántartásban szereplő adatok esetében a változásokat, – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén az új jogosultat kötelező bejelenteni.
 
A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell az ipari tevékenység végzőjének nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói nyilvántartási számát, további a telep tulajdonosának nevét, címét, a telep helyrajzi számát és a használati jogcímet.

A telep üzemeltetésének időtartamát és a műszakonként végzett napi munka idejét külön fel kell tüntetni.

Az ipari tevékenységhez végzett eszközöket külön meg kell határozni, ennek értelmében nyilatkozni kell arról, hogy használnak-e hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, vagy üzemanyagtöltő-berendezéseket.

A bejelentéshez csatolni kell a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratokat, ha nem a kérelmező tulajdonában áll.

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelemben meg kell nevezni az ipari tevékenységet végző személy nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói nyilvántartási számát.

A telep adatainál a tulajdonos nevét, címét, a telephely helyrajzi számát és a használati jogcímet kell feltüntetni, illetve azt, hogy milyen ipari tevékenységet, milyen eszközökkel (nyomástartó berendezés, veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartály, nagy feszültségű villamos berendezés, üzemanyagtöltő-berendezés) kívánja azt folytatni.

Külön meg kell határozni a telep üzemeltetésének időtartamát és a napi munkavégzés idejét.

A Korm. rendeletben meghatározottakkal kiegészített ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázisnak egy példányát és a tulajdonosi viszonyokra vonatkozó iratokat is csatolni kell a kérelemhez.

A bejelentés- és a telepengedély-köteles tevékenységek között a ruházat- és papírgyártáson át, a csiszolótermékeken keresztül, bútorok, csapágyak, elektronikus, beton, gipsz, orvosi berendezések, evőeszközök, nemesfémek, szőnyegek, tapéta gyártása mellett a csomagolás és a kőmegmunkálás is szerepelnek, egészen a gumiabroncsok, számítógépek, mezőgazdasági vegyi áruk, parketták és testápolási cikkek előállításáig.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR