JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Törvényben megerősített útfejlesztési tervek, biztonságosabb közlekedés - Összefoglaló a közlekedési törvények elfogadott változásairól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Országgyűlés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előterjesztése alapján számos ponton módosított egyes közlekedési tárgyú törvényeket 2012. július 12-én. A rendelkezések tervezhető jövőképet rögzítenek a hazai úthálózat fejlesztésében, fokozzák a közlekedés biztonságát, a gyakorlati tapasztalatok alapján segítik a korábban megszületett szabályok alkalmazását. Az alábbiakban a legtöbbeket érintő változásokat összegeztük. Az új előírások döntő többsége a módosítások kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2012. július 12.

Az országos közúthálózat tervezése és fejlesztése

Az elfogadott módosítások megerősítik a gyorsforgalmi hálózat tavaly nyári kormányhatározatban foglalt hosszú távú fejlesztési programját és nagytávú tervét. A program beruházásai az autópálya-törvény által biztosított sajátos szabályok szerint mehetnek végbe. Az útépítések és bővítések rövidebb előkészítési idővel, egyszerűbb és gyorsabb engedélyezési eljárással juthatnak el a kivitelezésig. Új, a korábbiaktól eltérő fejlesztési döntés tehát nem született, a módosítás szakaszolás és időbeli ütemezés nélkül emeli törvényi szintre a korábbiakban elhatározott beruházások listáját (a részletes táblázatot ld. az utolsó oldalon).

Az így jóváhagyott program tervezhető jövőképet kínál a magyarországi településfejlesztés és a közlekedési kapcsolatokra építő gazdasági szereplők számára. Kiemelten kezeli a zsúfoltság és túlterheltség megszüntetését a hazai úthálózaton, a települési szakaszok mentesítését az átmenő forgalomtól. A fejlesztések a növekvő forgalom ellenére javuló és egyre kiegyenlítettebb elérhetőségi viszonyokat teremtenek meg az országban. Megvalósításukkal hosszú távon is érezhetően, nagytávban pedig számottevően javul Békés, Dél-Somogy, az északkeleti határtérségek és Nyugat-Zala megközelíthetősége.

A reklámhordozók visszaszorítása a közutak környezetéből

A közutak mentén túlzott mennyiségben és méretben feltűnő reklámtáblák a járművezetők figyelmét elterelve balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. Ezért továbbra is határozott kormányzati cél ezek érezhető megritkítása a kihelyezés engedélyhez kötésével, a szabályszegés szankcionálásával. A módosítás pontosítja a közút melletti reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó tilalmakat. A szabályozásba ütköző reklámhordozók eltávolítását idén szeptemberi végi határidővel írja elő. A jogszabályi környezet ezzel a reklámtáblák biztonságos, jogszerű, az európai gyakorlathoz közelítő elhelyezésére készteti a hirdetőket, az utak menti területek tulajdonosait.

Részleges forgalomelterelés szélsőséges időjárás miatt is

A törvénymódosítás kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is lehetővé teszi a közútkezelők számára a forgalom átmeneti korlátozását vagy elterelését. Főként intenzív havazás idején lehet arra szükség, hogy elsősorban a tehergépkocsikat teljesen vagy részlegesen kitiltsák az utakról. Az üzemeltetési tapasztalatok szerint ugyanis e járművek erősen elhasznált abroncsaikkal nagy hóban nem képesek a biztonságos közlekedésre. Így balesetet okozhatnak, keresztbe fordulhatnak az úton, vagy megállhatnak a sávjukban, ami fennakadásokhoz, torlódásokhoz, közlekedési káoszhoz vezethet.

A közút kezelője a jövőben a biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállásáig pihenőhelyre terelheti vagy félreállíthatja a tehergépkocsikat. Az új előírás csökkenti a balesetek kockázatát, elkerülhetővé teszi a közlekedők időveszteségeit, jelentős kapacitásokat szabadít fel a közútkezelőknél és a rendőrségnél. A jogszabályi lehetőség a nemzetközi (pl. szlovéniai) példák szerint is hasznosan alkalmazható a gyakorlatban.

Veszteglő, elhagyott járművek elszállítása

Az autópálya vagy autóút kezelője a jövőben eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja a gyorsforgalmi út olyan területén veszteglő járművet, ahol a megállás tilos. Ehhez az üzembentartó vagy a tulajdonos és a rendőrség előzetes értesítésére van szükség. Balesetveszély esetén azonban elegendő csak a rendőrséget tájékoztatni az üzembentartó utólagos értesítése mellett. Az új előírásokban elsősorban a nyugatról keletre hazafelé tartó vendégmunkások által hátrahagyott roncsautók lehetnek érintettek, vagy azok a kamionok, amelyek műszaki hibáját az autópálya leállósávjában próbálják elhárítani.

Az üzembentartó köteles a járművet az eltávolítás és a tárolás költségeinek megtérítését követően elszállítani. Ha ezt 180 napon belül nem teszi meg, vagy kiléte ugyanilyen határidőn belül nem állapítható meg, a közútkezelő értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja (pl. elbontathatja) a járművet. Ha a jármű tulajdonosa ezt követően 60 napon belül jelentkezik, a befolyt ellenértéket a szállítási, tárolási és értékesítési költségek levonásával ki kell fizetni számára. E rendelkezések a felkészülés időigénye miatt 2012. november 1-jével lépnek hatályba.

Egyszer fizetendő pótdíj egy parkolás után

A törvénymódosítás egyértelműen kimondja, hogy ugyanazon a napon, egyazon díjköteles helyen díjfizetés nélkül történő parkolás esetén csak egyszer lehet pótdíjat kiszabni. Egyes területeken a járművek csak meghatározott ideig parkolhatnak. A megengedettnél tovább várakozó jármű vezetője szabálysértést követ el. A parkolási szolgáltatás ellenértékének késedelmes kiegyenlítése miatt kiszabott pótdíj értelemszerűen nem mentesíthet a szabálysértési bírság megfizetése alól. A díjfizetés nélkül parkoló jármű után tehát napi egyszeri pótdíj és a helyenként fennálló időtartamkorlát túllépése esetén legfeljebb még egyszeri szabálysértési bírság fizetendő. A pótdíj egy napon belül többszöri kiszabására a jövőben tehát nem lesz lehetőség.

Közúti ellenőri jogállás létrehozása

A tavalyi évtől a Nemzeti Közlekedési Hatóság területi szervei a kormányhivatalok közlekedési felügyelőségeinek szakigazgatási szerveivé váltak, ezzel huszonegy közlekedési hatóság jött létre. Idén januártól a közútkezelő is ellenőrizheti a díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatát. E változásokkal megsokszorozódott a közúti ellenőrzést végző szervezetek száma. A közúti ellenőri jogállás megteremtésével biztosítható ezek egységes feladatellátása, egységes követelmény- és továbbképzési rendszere. A szervezetek azonos elvek szerint eljárva, megfelelően felkészült szakemberekkel végezhetik az ellenőrzést.

A jogszabályváltozás nyomán nem jönnek létre új státuszok a közlekedési hatóságoknál. A cél a jelenlegi állomány országosan egységes szempontok szerinti továbbképzése, a megüresedő álláshelyekre belépő új munkatársak alkalmazásához szükséges követelmények egységes meghatározása. Így elérhető, hogy a továbbiakban ne lehessen példa eltérő eljárásokra az egyes megyékben, sem annak függvényeként, hogy az ellenőrzést a közlekedési hatóság vagy a közút kezelője végzi. Az előírásokat a törvénymódosítás 2013. július 1-jétől rendeli alkalmazni.

A külföldi rendszámok belföldi használatával kapcsolatos szabályok módosítása

A módosítás a gyakorlati tapasztalatok ismeretében, a hatályos előírások pontosításával, kiegészítésével mérsékli a külföldi rendszámok jogszerű magyarországi használatához kapcsolódó terheket. A jármű belföldi rendszámmal való ellátására a belföldi üzembentartó köteles. Az elfogadott szabályváltozással a magyarországi lakóhellyel rendelkező, de életvitelszerűen (azaz legalább az év 185 napján) külföldön tartózkodó autósoknak nem kell magyar rendszámot kiváltaniuk. Így a lakóhelyet több országban is fenntartó személyek a szokásos tartózkodási helyük szerinti jogszabályoknak megfelelő módon regisztráltathatják járművüket. A más tulajdonában lévő, külföldi rendszámú jármű belföldön történő eseti használatának lehetősége 1 napról hat hónap alatt összesen 30 napra emelkedik. Az ellenőrzés során a szokásos tartózkodási hely az okiratok (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) hivatalos, hiteles fordítása nélkül is igazolható. A diplomáciai vagy egyéb külszolgálatban dolgozók és hozzátartozóik számára a megbízatás ideje alatt és az azt követő 30 napban nem kötelező a magyar rendszám kiváltása. A rendszámhasználatra vonatkozó rendelkezések legkésőbb a kihirdetésüket követő 60. napon életbe lépnek.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR