CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció
Intézményvezetői Tanácsadó - könyvelői kreditpontokkal


BRUTTÓ ÁR: 44 100 Ft
Az ár tartalmazza az áfát, a csomagolási és szállítási költséget is.

  A kiadvány előfizetésével térítésmentesen biztosítjuk Önnek a mérlegképes könyvelők számára előírt évi 16 kreditpont összegyűjtését egy fő részére (államháztartási szakon), 2015. december 31-ig.

A kiadványról:

Tanácsadónk ismerteti az intézményvezető és az önkormányzat/fenntartó kapcsolatának problémáit és a lehetséges megoldásokat. Bemutatja a költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerét, működését, a költségvetési számviteli feladatokat, segítséget nyújt az éves tervek és a költségvetési beszámolók elkészítéséhez. Információkat nyújt a közbeszerzések lebonyolításához. Ismerteti az intézmények és önkormányzatok hazai és EU-s pályázati lehetőségeit, a sikeres pályázatírás gyakorlatát.
Ismerteti a vezetői munkához nélkülözhetetlen új jogszabályokat és tervezeteket, tanácsot ad jogszerű és hatékony eljárásmódokra.

Aktualitások:

A három éve megkezdett oktatási reform még nem ért véget, és most a naptári új esztendő beköszöntével is új előírásokat kell tanulmányoznia és alkalmaznia a mindennapi munka során, hogy intézménye a törvényi előírásoknak megfelelően működjön. Nézzünk néhányat a változások közül! A legfontosabb, hogy 2015. január 1-jén megszűnt a pedagógusilletmények minimálbérhez történő kötöttsége, helyére az ún. vetítési alap került, amelyet a költségvetési törvény 101 500 Ft-ban határozott meg. Január 1-jétől Pedagógus II. fokozatba kerültek azok a kollégák, akik 2014. április 30-ig sikerrel töltötték föl a portfóliójukat. Mesterfokozatba kerültek azok, aki sikeresen abszolválták az Oktatási Hivatal próba minősítési eljárását. 2015 tavaszán kezdetét veszi a tanfelügyelet ellenőrzési rendszere, amelynek révén először a 2015-ös minősítési eljárásba felvételt nyert pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésére kerül sor. Számos változás lépett még életbe, így például megváltoztak a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos eljárási szabályok is. Február végéig kiderülnek a 2016. évi minősítési tervbe történő jelentkezés különös feltételei, amely terv meghatározza, hogy mely pedagógusok jogosultak jelentkezni a minősítésre úgy, hogy nem töltöttek el legalább 6 évet a Pedagógus I. fokozatban.

Tartalom:

– Az intézményvezető és az önkormányzat/fenntartó kapcsolata
– A költségvetési intézmények gazdálkodási rendszere és működése
– Az éves tervek és a költségvetési beszámolók készítése
– Költségvetési, számviteli feladatok
– Az intézményvezető, mint munkáltató
– Az intézményvezető, mint munkavállaló
– A munkavégzéssel kapcsolatos speciális szabályok
– A teljesítmény értékelés rendszere; a rendszer működtetésének problémái, gyakorlati megvalósítása
– Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai
– Költségvetés-készítési technikák
– Menedzsment eszközök és innovatív szemlélet az önkormányzati beruházásoknál
– Controlling az iskolában
– Az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények munkaerő- és bérgazdálkodása
– Önálló iskolai gazdálkodás
– Az önkormányzat és az iskolai költségvetés
– Az önkormányzatok és iskolák gazdálkodási kapcsolata
– A megyei önkormányzatok gazdálkodása és az ellátandó feladatok, bevételi források összhangja, az intézményirányító tevékenység sajátosságai
– A központi költségvetés szabályozó szerepe
– A színházak gazdálkodása
– A kórházak gazdálkodása
– A kórházak és az OEP
– A kórházak és az új Egészségügyi tv.
– A középfokú oktatási intézmények gazdálkodása
– Az alapfokú oktatási intézmények gazdálkodása
– A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere
– Nyilvántartások vezetése, leltárfelelősség
– Engedélyezési eljárások
– A közbeszerzés módszerei, eszköztára, hatása
– A közbeszerzés lebonyolításának buktatói
– Az intézmények és önkormányzatok pályázati lehetőségei, a pályázatírás
– Sikeres pályázás hazai és EU-s projektek megvalósítására

Díjmentes kiegészítő szolgáltatások:

Szakmai folyóiratunk előfizetésével Önnek egy évig lehetősége nyílik kapcsolódó szolgáltatásaink térítésmentes igénybevételére:

• 2 fő ingyenes részvétele szakmai konferenciáinkon, amelyek felölelik a gazdaság minden területét (adózás, számvitel, munkaügy, társadalombiztosítás stb.); adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői/könyvvizsgálói kreditpontok gyűjtése
• szakmai kérdés-válasz szolgáltatás használata a Menedzser Tudás- és Válaszközponton keresztül;
• részvételi lehetőség online és személyes Tanácsadói napokon, ahol egy-egy téma legnevesebb szakértőitől kérdezhet;
• online konferencia* (*az előadók engedélyével és a technikai feltételek függvényében);
• archívumok teljes körű elérése (szakmai kérdések és az azokra adott szakértői válaszok, tematikus bontásban; az egy évnél régebben megjelent Tanácsadóink lapszámai; a megrendezett konferenciák anyagai, az előadások teljes felvételével együtt).
• Telefonos szakértői tanácsadás. Munkaügy, munkaügyi ellenőrzés és közszolgálati munkajog témában a 06-1-880-7677, az adózás, társadalombiztosítás és számvitel területén pedig a 06-1-880-7675 telefonszámon hétfőtől csütörtökig 10-16, pénteken 14 óráig;

Mindezen térítésmentes szolgáltatásainkat továbbra is igénybe veheti, amennyiben az egy év lejárta után is előfizetőnk marad.

Általános Szerződési Feltételek