//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2. § l) pontja nevesíti a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet fogalmát.

2012. február 22.

Ebbe a körbe tartoznak azok a szervezetek, amelyek az Áht. alapján nem részei az államháztartásnak, azonban az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet szerint a kormányzati szektorba tartoznak.

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2. § l) pontja nevesíti a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet fogalmát. Ebbe a körbe tartoznak azok a szervezetek, amelyek az Áht. alapján nem részei az államháztartásnak, azonban az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet szerint a kormányzati szektorba tartoznak. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetet több kötelezettség terheli, mivel
a)    a központi költségvetésről szóló törvény elkészítéséhez köteles adatszolgáltatást teljesíteni az államháztartásért felelős miniszternek (Áht. 13. § (5) bekezdése),
b)    az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározott rendszeres adatszolgáltatásokra köteles (Áht. 107. § (1) bekezdés, 108. § (3) bekezdés, Ávr. 7. melléklet), és
c)    a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletet csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével köthet érvényesen, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A fentiekre tekintettel, az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megnevezését az alábbiak szerint közzéteszem.
A közlemény I. Részében a közlemény kiadásakor működő, így a fenti előírásokat törvény alapján teljes körűen érvényesíteni köteles kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek találhatók. A közlemény II. Része a 2011-ben megszűnt azon kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket tartalmazza, amelyek tekintetében azok jogutódját, ennek hiányában a számviteli szabályok szerinti beszámolójának elkészítésére kötelezettet a 2011. évi adatokra nézve még utólagos adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet a kormányzati szektort alszektorokra osztja. A közlemény I. és II. Része ezért feltünteti, hogy adott szervezet a kormányzati szektor központi vagy önkormányzati alszektorába tartozik-e. A felosztás a fent nevesített jogszabályi rendelkezések alkalmazásának kötelezettségét nem befolyásolja.

Az egyéb szervezetek teljes listáját letöltheti a www.kormany.hu honlapról.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)

További hírek