//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Belügyminisztérium előkészítette a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló rendelet tervezetét.

2010. szeptember 30.


Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény helyébe 2010. április 1-jén a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) lépett, amely egyben módosította a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú melléklet 18. pontját.

A rendelet tervezete a Mavtv., valamint az Nbtv. 2. számú melléklet 18. pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel határozza meg a fontos és bizalmas munkaköröket, az új törvényi előírások alapján mellőzi a titokvédelmi felügyelő fogalmat, bevezeti a biztonsági vezető, továbbá a biztonsági felügyeletet ellátó ügyintéző munkaköröket.

A Mavtv. 2010. április 1-jén történő hatálybalépésével módosult az Nbtv., amelynek 71. § (4) bekezdése értelmében a minősített adatot kezelő szerv vezetője a 2. számú melléklet 18. pontja alapján meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek tekintetében az érintett személyek az Nbtv. 3. számú mellékletben meghatározott A, B, vagy C típusú kérdőívet töltenek ki. Az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontja szerint fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek körébe tartoznak azok a minősített adatot kezelő szervezeten belül a vezető által meghatározott személyek is, akiknek feladataik ellátásához „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot szükséges felhasználniuk. A tervezet erre tekintettel határozza meg a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál a fontos és bizalmas munkaköröket a hatályos szabályozástól jelentős mértékben eltérően.

A jogszabályi változásból eredő felülvizsgálattal egyidejűleg sor kerül az egyes szerveknél bekövetkezett szervezeti változásból adódó változások átvezetésére is.

További hírek