//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Parlament előtt a Munka Törvénykönyve 2011. nyári módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az egyes munkaügyi tárgyú törvények jogharmonizációs jellegű módosításáról szóló javaslatban több érdemi változtatás is található, de ennek még nincs köze a Széll Kálmán Tervből is következő, átfogó munkajogi csomaghoz.

2011. június 06.

A javaslatban szereplő legfontosabb változások:

1. Hat hónapos próbaidő, de csak akkor, ha van kollektív szerződés

Jelenleg a próbaidő legfeljebb három hónap lehet, alkalmazásának feltétele, hogy a felek azt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben rögzítsék.A tervezett módosítás kimondja, hogy a próbaidő kollektív szerződés rendelkezése alapján hat hónapig terjedhet.

2. Megállapodás a munkaidő megemeléséről

A koncepció alapján, ha a munkáltató és a munkavállaló a legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidőt állapítottak meg, a felek írásban megállapodhatnak legfeljebb egy éves határozott időre a munkaidő mértékének a felemeléséről. A munkáltató a munkaidő megemeléséről szóló megállapodás időtartama alatt nem közölhet működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondást vagy az Mt. 94/E. § (1) bekezdése szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje heti negyven óránál hosszabb. A tilalomba ütköző munkáltatói rendes felmondás, illetőleg tájékoztatás jogellenes.

3. Csökken a gyermek gondozása, vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság időtartamára járó rendes szabadság mértéke

A jelenlegi szabályok alapján a munkaviszony szünetelésének időtartamára, amennyiben a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadságról van szó, annak első teljes évére jár szabadság. Ez az idő a tervezet szerint hat hónapos időtartamra csökkenne.

4. Szabadság pénzben történő megváltása

A jelenlegi szabályok szerint a szabadságot természetben kell kiadni, azt megváltani, csak a munkaviszony megszűnésekor lehet. Az új koncepció értelmében a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.

5. Szabadság több részletben történő kiadása

Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja majd a szabadságot, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.

6. Pótlék helyett szabadidő

A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.
Erre a jelenlegi szabályok alapján is sor kerülhetett, azonban eddig feltétele volt a felek megállapodása. Ez most megszűnik, a munkáltató döntése alapján pótlék helyett szabadidő kompenzálja a rendkívüli munkavégzést.

7. Ha a vezető állású munkavállaló terhes, a felmondást köteles lesz indokolni a foglalkoztató

A jelenlegi szabályok szerint, a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését nem kell indokolnia a foglalkoztatónak. A jogszabály tervezet szerint a munkáltató köteles lesz a vezető terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig terjedő időszak alatt a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni.

8. Pontosításra kerülnek a munkaerő kölcsönzés szabályai

A tervezet a munkaerő kölcsönzésre vonatkozó szabályokat is több helyen pontosítaná, így a munkaerő kölcsönzés, a kölcsönbeadó, kölcsönbevevő fogalma mellett a kölcsönzött munkavállaló, a kikölcsönzés és a kikölcsönzés ideiglenessége fogalmakat is rendezné. Több más rendelkezés mellett a szociális juttatások kapcsán az egyenlő bánásmód érvényesülése is rögzítésre kerülne, vagyis a kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kellene különösen a kölcsönvevőnél a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán az egyenlő bánásmód érvényesülését, valamint a kölcsönbeadó által biztosított szociális juttatásokhoz a kikölcsönzések közötti időtartam alatti hozzáférést.

 

További hírek