//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

KIM: rendelettervezet a bírói pályalkalmassági vizsgálat szabályozásának szigorításáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kormány az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatosan kitűzött céljai közül kiemelkedik a bírósági eljárások gyorsítása és a bíróságok közötti ügyteher különbségek felszámolása. Ezek megvalósításához az szükséges, hogy csak a szakma legkiválóbbjai kapnak bírói kinevezést. A közigazgatási és igazságügyi miniszter két rendelet-tervezete a bírák kiválasztására szolgáló pályázati eljárás hatékonyságának növelését, a bírói álláshelyekre sokoldalúan képzett és gyakorlott szakemberek kinevezését teszi lehetővé és ezzel az igazságszolgáltatás működésének javítását szolgálja. Az előterjesztések csak tervezetek, jelenleg folyamatban van a közigazgatási egyeztetésük, aminek során még módosulhatnak, ezért ezek ebben a formájukban nem tekinthetők a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

2011. február 17.

Az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló 2010. évi CLXXXIII. törvény módosította többek között a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényt is. Ez új eljárásrendet állapított meg a bírói állásokra kiírt pályázatok elbírálására és részletes értékelési szempontrendszert adott a pályázatok elbírálásához. Ehhez kapcsolódóan előírta, hogy a bírák pályaalkalmassági vizsgálata során egy ún. kompetenciavizsgálatot is el kell végezni. Meghatározta továbbá azokat a szükséges plusz vizsgálatokat, tesztvizsgálatokat, amelyek elvégzésével értékelhetőek a kompetenciák. Ezért szükségessé vált a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletnek a módosítása.

A rendelet-tervezet rögzíti, hogy az a bírói álláshelyre pályázó jelöltre, és nem csak a bírói kinevezésre pályázó jelöltre terjed ki. Előírja továbbá, hogy az egyes kompetenciákat pontszámokkal kell értékelni, majd a kompetenciavizsgálat végeredményét az egyes kompetenciákra adott pontok összegzésével kell megállapítani. Ez azért szükséges, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét is objektív módon figyelembe lehessen venni a rangsor kialakításához szükséges pontozás során. A tervezet meghatározza, hogy mely feltételek fennállása esetén kell kimondani a pályázóról, hogy nem alkalmas a bírói hivatás ellátására. Ennek új eleme, hogy nem lehet alkalmas az a pályázó, aki a kompetenciavizsgálaton adható maximális pontszám egyharmadát sem éri el. A tervezett módosítás meghatározza továbbá a kezdeményezés benyújtásának szabályait, és a szakmai vélemény kézbesítésének szabályait.

Szükségessé vált a módosított jogállási törvény felhatalmazó rendelkezése alapján a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehető szempontokhoz rendelhető pontszámokról szóló rendelet megalkotása. Ennek tervezete rendelkezik arról, hogy a pályázati felhívásnak mit kell tartalmaznia, rögzíti, hogy a bírói tanács a pályázati rangsor kialakítása során milyen szempontokat vehet figyelembe, meghatározza az azokhoz tartozó részletes értékelési rendet és az egyes kategóriáknál alkalmazható pontozási rendszert továbbá eljárási kérdéseket rendez a pályázatok kiírása körében.

A RENDELET TERVEZETÉNEK TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL!

További hírek