//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

KIM rendelet: komplex feladatokat látnak el a regionális képző központok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Február végétől a 3/2011. (II.11.) KIM rendelet szerint a regionális képző központok a társadalmi felzárkózással, és a kapcsolódó európai uniós pályázatokkal összefüggő feladatokat is ellátnak a jövőben.

2011. február 11.

A központok feladatai a 3/2011. (II.11.) KIM rendelet alapján:

3. § (1) A központ az 1. § (2) bekezdésében meghatározott – és a 3. § (2)–(4) bekezdésben, továbbá a 4. §-ban részletezett feladatait alaptevékenységként látja el.
(2) A kilenc központ hálózati együttműködést valósít meg. A hálózat egységes működéséhez szükséges szakmai operatív feladatokat a Budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központ látja el.
(3) A központok kapcsolatot tartanak a működési területük önkormányzataival, civil szervezeteivel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felmérik és koordinálják működési területükön a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(4) A központok felkészülnek arra, hogy egységes információ menedzsment rendszert működtessenek, és gondoskodnak az információk hálózaton belüli áramlásáról. A központok kidolgozzák az alapfeladataik ellátásához kapcsolódó hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodnak azok hálózaton belüli bevezetésérõl és alkalmazásáról.
4. § (1) A központok feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások struktúrájának, munkaerõigényének felmérése,
b) a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,
c) a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,
d) a beruházók felkészítése a beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak foglalkoztatására,
e) a kiemelt működési területen történő beruházásoknál meg valósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.
(2) A központok feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében
a következőkre terjednek ki:
a) a gazdaság – elsősorban a helyi gazdaság – reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévõ minõségi és piacképes szakmákra épülő képzéseket, továbbképzéseket biztosítanak a hátrányos helyzetûek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt mûködési területen meg valósuló programokba bevont egyének számára,
b) a képzéseket – a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével –
gyakorlatorientált formában valósítják meg,
c) biztosítják az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére az általános iskola befejezésére irányuló képzésben való részvétel lehetőségét.
(3) A központok a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladataik keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosítanak
a) a közmű-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése,
javítása) javítására,
b) leromlott állapotú lakások felújítására,
c) használt lakások vásárlására,
d) új lakások építésére és működtetésére.
(4) A központoknak a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai
a következőkre terjednek ki:
a) közreműködnek a résztvevők személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elősegítik a programokban való bennmaradásukat,
b) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak,
c) közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szerveznek, mentális
támogatásban és utógondozásban részesítik a résztvevőket,
d) szakembereket biztosítanak a résztvevők családi, életviteli problémáinak megoldásához,
e) biztosítják a résztvevők informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését.
5. § A központok a fenti feladataik ellátása mellett részt vesznek hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végeznek, továbbá a Kormány által
az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezik és valósítják meg.

További hírek