//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 2011. évi támogatásáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet szabályozza a 2011. évre meghatározható kiegészítő támogatás rendjét azon helyi önkormányzatok és azok jogi személyiségű társulásai (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére, akik a 2010. évben képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatásában, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatásban részesültek, a 2010/2011-es nevelési év, tanév (a továbbiakban: tanév) feladatainak ellátására kiegészítő támogatásban részesülnek.

2011. február 15.

A támogatás jogszabály szerinti részletezése:    

1.§ (2) A kiegészítő támogatás folyósítására
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program támogatása esetén 2011. január 1-jétől a 2011. június 15-ig,
b) az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (a továbbiakban: kiegészítő illetmény) esetén 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-ig kerül sor.
    
2. §  
(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás összege
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén 23 850 Ft/fő,
b) óvodai fejlesztő program esetén 26 400 Ft/fő.
(2) Az intézményt, tagintézményt megillető az 1. § (2) bekezdés a)pontja szerinti támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint osztályonkénti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 10%-át meg nem haladó mértékű, integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű tanulók 2010. október havi statisztikai létszámadatai alapján, a programban részt vevők létszámának megfelelően kell meghatározni.
(3) A támogatás az oktatásért felelős miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására a 3. számú melléklet szerinti mértékben használható fel.
(4) A támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét az 1. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti kiegészítő illetmény biztosítja.
     
3. §  
(1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható kiegészítő támogatás összegét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (gyermekek) aránya alapján kell meghatározni.
(2) Általános iskolai pedagógus esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként 16 600 forint,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként 22 400 forint,
c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként 29 000 forint,
d) a 60%-ot meghaladja, tanulónként 36 000 forint.
(3) Óvodapedagógusok esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya    
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként 22 400 forint,
b) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként 29 000 forint.    
(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott arányokat intézményenként, tagintézményenként kell meghatározni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2010. október havi statisztikai létszámadatai alapján.
(5) A kiegészítő illetménynek az egy intézményben alkalmazott pedagógusokra jutó, munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összegét az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartamra vonatkozóan a gyermekek, tanulók létszámának a (2)–(3) bekezdésben meghatározott összegekkel való szorzata alapján kell kiszámítani. A fenntartó az egyes intézmények, tagintézmények között nem csoportosíthatja át a kiegészítő illetmény forrásául szolgáló támogatást.

További hírek