//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

GAZDASÁGI HÍREK

A hitelintézetek különadójáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Kormány a Járványügyi Alap feltöltése céljából hitelintézeti különadót vet ki, amelynek megfizetésével a hitelintézetek járulnak hozzá a járvány elleni védekezéshez. Cikkünk összefoglalja a hitelintézetek különadójának szabályait.

2020. április 20.

A hitelintézetek különadójáról a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik, amely a Magyar Közlöny 2020. évi 73. számában jelent meg.

 

A hitelintézetek különadójáról szóló rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.

 

A hitelintézetek különadójának megállapítására, bevallására és megfizetésére – az elnevezéséből is következően – a hitelintézetek kötelezettek.

 

A Rendelet a különadót a 2020. adóévre vonatkozóan állapítja meg.

 

A hitelintézetek a különadót 2020. június 10. napjáig külön nyomtatványon kötelesek megállapítani. Az adókötelezettséget három egyenlő részletben, 2020. június 10. napjáig, 2020. szeptember 10. napjáig és 2020. december 10. napjáig kell megfizetni.

 

A hitelintézetek különadójának hatálya alól bármely okból kikerülő hitelintézet az adókötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 

A hitelintézetek különadó alapjának megállapítása során az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) szerinti különadó alapként megállapított összeget kell alapul venni.

 

A Különadó tv. szerint a hitelintézetnél a különadó alapja a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg vagy az éves beszámolóját a számvitelről szóló törvény szerinti IFRS-ek szerint összeállító hitelintézetnél az IFRS-ek szerint készített, az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adatai alapján meghatározott módosított mérlegfőösszeg.

 

A hitelintézetek különadójának alapja a Különadó tv. szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része.

 

A különadó mértéke 0,19 százalék.

 

A hitelintézetek különadójának érdekessége, hogy a hitelintézet a Rendelet szerinti különadó összegét is – annak legfeljebb 50 százalékáig – csökkentheti a Különadó tv. szerint megállapított, kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével. A Különadó tv. határozza meg, hogy mely célok minősülnek kedvezményezettnek a látvány-csapatsport támogatási jogcímen belül. [Ld. Különadó tv. 4/A.§ (16) bekezdés]

 

A kedvezmény érvényesíthetőségének feltétele a Különadó tv., és ennek következtében a Rendelet szerint is, hogy az adózó a támogatás alapján jogosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti adókedvezményre, azonban az adócsökkentés alapjául szolgáló támogatási összeget a társasági adó terhére adókedvezményként még nem vette igénybe.

 

A Különadó tv. rendelkezése szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén megfizetett összeg adócsökkentésként a különadó terhére nem érvényesíthető, viszont – a Tao. tv. rendelkezésétől eltérően – a Különadó tv. szerinti, és ennek következtében a Rendelet szerinti adócsökkentés érvényesítésének nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése.

 

Amennyiben az adózó az adócsökkentést a hitelintézetek különadójának terhére érvényesíti, akkor a továbbiakban az adócsökkentésként figyelembe vett támogatás összegére sem a Különadó tv. szerinti különadó, sem a társasági adó terhére adókedvezményt nem vehet igénybe.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász és adószakértő

 

Lezárva: 2020. április 18.

 

 

További hírek