//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2020. március 23-29.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2020. március 31.

1.   A pénzügyi szolgáltatások ügyfél-hitelesítési szabályait módosítja a bankkártyával történő érintéses fizetések (PayPass) egészségügyi biztonsága növelése érdekében kihirdetett kormányrendelet. Az így történő vásárlások során eddig alkalmazott erős ügyfél-hitelesítést (PIN kód) a pénzügyi szolgáltató csak akkor alkalmazhatja, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege (értékhatára) nem haladja meg a tizenötezer forintot. (60/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

2.   Kihirdették a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályait megállapító kormányrendeletet. A rendelet meghatározott vállalkozói körre vonatkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentességet vezet be június hónapig. A járulékfizetési kötelezettséget eddig az időpontig úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Mentesülnek a meghatározott körbe tartozó vállalkozások a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól is. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke szintén harmadával csökken. (61/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám, 68/2020 (III. 26.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

3.   A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott - kormányrendeletben meghatározott - egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. A gyermekgondozási díjra vagy gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell, azzal, hogy ezen időpontig más támogatás nem vehető igénybe. A gyermekgondozást segítő ellátásra fennálló jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e. (58/2020 (III. 24. ) Korm. rendelet, 59/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

4.   Bírósági és adóhatósági végrehajtások szabályai is módosulnak a veszélyhelyzetre való tekintettel. A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható, ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt nem lehet foganatosítani azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt szintén a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet intézkedni. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtások felfüggesztésre kerülnek, a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik ezen időpontig. (57/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

5.   Kihirdették a hiteltörlesztésekre vonatkozó fizetési moratórium részletszabályait. A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.  A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztő részletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési haladék lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztő részlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztő részletek összegét. A fizetésre vonatkozó kedvezményeket a Nemzeti Eszközkezelő Program Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet- és bérletidíj - fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. év végég nem élhet felmondási jogával. (62/202 (III. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

6.   Kormányrendelet szabályozza a koronavírussal kapcsolatos kutatásba bevonásra kerülő személyek beleegyezésével és tájékoztatásával összefüggő kérdéseket. (63/2020 (III. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 52. szám)

 

7.   Kiviteli tilalmat rendeltek el a koronavírus elleni hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre. A tilalom bármely üzletszerű forgalmazási tevékenységre vonatkozik. (64/2020 (III. 25.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 53. szám)

 

8.   Szabályozásra került a Magyar Élemiszerkönyvben a füstölt fűszerpaprika-őrlemények fogalma és minőségi követelményei. (8/2020 (III. 25. ) AM rendelet, Magyar Közlöny 54. szám)

 

9.   Módosították az egészségügyi szakképzés szabályait a veszélyhelyzetre vonatkozólag. Veszélyhelyzet idején gyakorlati vizsga a jelölt elsődleges képzési helyén is lefolytatható és annak teljesítését a szakvizsga jellege szerinti szakvizsgával rendelkező főorvosa is igazolhatja. (13/2020 (III. 25. ) EMMI rendelet, Magyar Közlöny 54. szám)

 

10.  Rendkívüli szabályokat vezettek be a gyógyszerforgalmazás és gyógyszerek engedélyeztetése és alkalmazása területén a koronavírus elleni védekezés érdekében. Így nem szükséges a gyógyszertörvényben megkövetelt engedély bizonyos hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek koronavírus megbetegedések kezelése érdekében történő felhasználásához. Az engedélyhez nem kötött gyógyszerrendelés, illetve –alkalmazás tekintetében a kezelőorvos csupán bejelentési kötelezettséggel tartozik. (67/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

11.  Kormányrendeletben állapították meg a felnőttképzés veszélyhelyzetben alkalmazandó különös szabályait. Ennek értelmében a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető. A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés - kivételekkel -kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. (70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

12.   Kijárási korlátozást vezettek be koronavírus megfékezése érdekében. Megsértése szabálysértés, mely pénzbüntetéssel szankcionálható. (71/2020 (III. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 56. szám)

 

13.   A veszélyhelyzetre való tekintettel a belügyminiszter kórházparancsnokokat rendelhet ki a fekvőbeteg ellátás egészségügyi készleteinek megóvása érdekében. A kórházparancsnok hatásköre korlátozott, orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. (72/2020 (III. 28.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 57. szám)

Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

További hírek