//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Veszélyhelyzettel összefüggő jogalkotás
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Összefoglalónkban a koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogszabálymódosításokat foglaltuk össze.

2020. március 24.

1.    A pénzügyi szolgáltatások ügyfél-hitelesítési szabályait módosítja a bankkártyával történő érintéses fizetések (PayPass) egészségügyi biztonsága növelése érdekében kihirdetett kormányrendelet. Az így történő vásárlások során eddig alkalmazott erős ügyfél-hitelesítést (PIN kód) a pénzügyi szolgáltató csak akkor alkalmazhatja, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege (értékhatára) nem haladja meg a tizenötezer forintot. (60/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

2.    Kihirdették a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályait megállapító kormányrendeletet. A rendelet meghatározott vállalkozói körre vonatkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentességet vezet be június hónapig. A járulékfizetési kötelezettséget eddig az időpontig úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Mentesülnek a meghatározott körbe tartozó vállalkozások a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól is. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke szintén harmadával csökken. (61/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

3.    A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott - kormányrendeletben meghatározott - egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. A gyermekgondozási díjra vagy gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell, azzal, hogy ezen időpontig más támogatás nem vehető igénybe. A gyermekgondozást segítő ellátásra fennálló jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e. (58/2020 (III. 24. ) Korm. rendelet, 59/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

 

4.    Bírósági és adóhatósági végrehajtások szabályai is módosulnak a veszélyhelyzetre való tekintettel. A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható, ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt nem lehet foganatosítani azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt szintén a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet intézkedni. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtások felfüggesztésre kerülnek, a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik ezen időpontig. (57/2020 (III. 23.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 51. szám)

Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek