//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Alapítvány által nyújtott juttatás adójogi megítélése
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Szja törvény tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket, amelyek által nyújtott juttatásokra adómentesség vonatkozhat. Gyakori kérdésként merül fel, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány közhasznú státusszal rendelkezzen? A NAV által közzétett adózási kérdés megadja a választ.

2020. március 19.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentes „a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás, továbbá …”.

 

Az adómentességet meghatározó rendelkezés kapcsán gyakori kérdés, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány rendelkezzen közhasznú státusszal?

 

Egy belföldi alapítvány ugyanis a közhasznú státuszt legalább kétéves működést követően szerezheti meg.

 

Ha nem feltétele, akkor a belföldi alapítvány a közhasznú státusz megszerzéséig terjedő időszakban is részesíthet-e adómentes juttatásban magánszemélyeket, ha arra a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor?

 

Az Szja tv. idézett rendelkezése tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket (közhasznú egyesület, alapítvány, közalapítvány), amelyek által nyújtott juttatásokra vonatkozhat az adómentesség.

 

A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel.

 

Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia.

 

Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.

 

(2020/3. Adózási kérdés)

 

További hírek