//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

GAZDASÁGI HÍREK

Azonnali gazdasági intézkedések a koronavírus hatásainak enyhítése érdekében
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Kormány 2020. március 18-án kihirdetett, és 2020. március 19-én hatályba léptetett Kormányrendeletében azonnali gazdasági intézkedésekről döntött a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. Cikkünk összefoglalja az azonnali döntéseket.

2020. március 19.

 

1.    Munkáltatói közterhek törlése

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól.

 

Az intézkedés várhatóan a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó és a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás alól fogja mentesíteni a munkáltatókat.

 

2.    Munkavállalói járulékok csökkentése

 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

 

Az intézkedés a fentiek szerint mentesíteni fogja a munkavállalók munkabérét a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék alól. Ennek következtében a munkavállalókat megillető járulékalapot képező jövedelmek után kizárólag a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megállapítani, de annak maximális havi mértéke 7710 forint lesz.

 

3.    Turizmusfejlesztési hozzájárulás törlése

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

 

4.    Katás taxisok adójának törlése

 

A kata hatálya alá tartozó, személyszállítási szolgáltatást végző adózók a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek az adófizetési kötelezettségük alól.

 

5.    Munkajogi változások

 

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy

–    a munkavállaló számára otthoni munkavégzést és távmunkavégzést egyoldalúan elrendeljen,
–    a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megtegye,
–    a közölt munkaidő-beosztást azonnali hatállyal módosítsa.

Ezekre az intézkedésekre abban az esetben is lehetősége van a munkáltatónak, ha kollektív szerződés eltérően rendelkezik.

A Kormányrendelet általánosságban kimondja, hogy a munkáltató és a munkavállaló a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

 

6.    Bérleti szerződésekre felmondási és bérleti díj emelési tilalom

 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. Ezen bérleti szerződések tekintetében a bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

 

7.    Fogyasztói hitelek THM-jének maximalizálása

 

A Kormányrendelet hatályba lépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét.

 

8.    Üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségre fizetési moratórium

 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződések, illetve pénzügyi lízingszerződések esetén az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének teljesítésére 2020. december 31-éig fizetési haladékot kap, ha a felek eltérően nem rendelkeznek. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-éig meghosszabbodnak.
E rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

 

Figyelem!

Az ismertetett változások egyelőre döntések. A Kormányrendeletben kihirdetett rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben fogja meghatározni.

 

 

További hírek