//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2020. február 24-március 1.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2020. március 09.

1.    Módosították a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendeletet. Bevezetésre kerül a köznevelési intézmények vezetőinek adható ösztönzési keresetkiegészítés, mely az iskola intézményvezetőjének mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel fizetett, legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg lehet. (24/2020 (II. 24.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 28. szám)

 

2.    Kis mértékben változtak a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, visszafizetésének valamint a támogatási keretösszeg megállapításáról szóló szabályok. (25/2020 (II. 25.) Korm. rendelet, 26/2020 (II. 25.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 29. szám)

 

3.    Költségfeljegyzési jog illeti meg a jövőben a felet a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes eljárásban is. A közigazgatási perrendtartást érintő változás, hogy közigazgatási szervnek a keresetlevél bírósághoz történő továbbítására a keresetlevél benyújtásától számított 30 nap áll majd rendelkezésre. A járási (fővárosi hivatal) eljárásában hozott cselekmény esetén a hivatal a keresetlevelet a fővárosi és megyei kormányhivatal útján terjeszti fel a bírósághoz. (2020. évi I. törvény, Magyar Közlöny 30. szám)

 

4.    Kihirdették a borpromóció állami támogatásáról szóló miniszteri rendeleteket.  Támogatás igényelhető minden olyan program megvalósításához, amely az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek versenyképességének javítását, megismertetését és promócióját célozza. (2/2020 (II. 28.) AM rendelet, 3/2020 (II. 28.) AM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

5.    A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló agrárminiszteri rendelet értelmében a tejtermelő, illetve tejforgalmazó adatszolgáltató köteles a meghatározott piaci jelentés havi adatait, elektronikus úton a szakmaközi szervezet honlapján közzétett címre megküldeni. (4/2020 (II. 28.) AM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

6.    Március 15-től emelkedik a tehergépjárművek megtett úttal arányos útdíja az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló rendelet módosítása következtében. (8/2020 II. 28.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

7.    A külgazdasági és külügyminiszter rendeletben szabályozta a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáit. (5/2020. (II. 28.) KKM rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

8.    Több, a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges kormányrendeletet módosítottak. A Központ, a március 1-jétől, mint erdészeti hatóság jár el a miniszter helyett számos erdészeti igazgatással kapcsolatos ügyben. (29/202 (II. 28.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 32. szám)

 

9.    A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének, feladat- és hatáskörének változásával összefüggő kormányrendeletek módosultak március 1-jétől. A kormányhivatalok hatósági feladatait érintő egyik változás, hogy kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője. A módosítás kimondja továbbá, hogy a jegyzői építésügyi feladatok átvétele során átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok tekintetében a kormányhivatal a feladatot ellátó települési önkormányzat jogutódja. Fontos átmeneti rendelkezés, hogy amennyiben a módosítások következtében fellebbezés kizárttá válik, a fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le. (30/2020 (II. 29.) Korm. rendelet, 31/2020 (II. 29.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 33. szám)

 


Dr. Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

 

További hírek