//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Törvényjavaslat: közigazgatási alapvizsga, kevesebb szabadság a politikai vezetőknek
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A főbb jogszabálymódosítások mellett a közigazgatási miniszter által február 4-én az Országgyűlésnek benyújtott javaslat a kormányhivatalok dolgozóira vonatkozó alapilletmény-eltérítések megállapításának határidejét április 30-ig módosítaná.

2011. február 06.

A javaslat egyik legfontosabb, lényegi eleme a közigazgatási alapvizsga visszaállítása. A részletes indokolás szerint a „bennmaradási” feltételként funkcionáló alapvizsga jogalkotói célja az volt, hogy az eltérő szakirányú alapképzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen rendelkezzenek a feladatellátáshoz szükséges alapvető igazgatási és jogi ismeretekkel. Az alapvizsga többszöri sikertelen teljesítésének jogkövetkezményeként az érintett közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnt. A közszolgálati rendszercinkben jelenleg kizárólag a közigazgatási szakvizsga szerepel a köztisztviselők/ kormánytisztviselők számára kötelező vizsgaként, ezért a kiválasztás és az előmenetel a vizsgakövetelmények hiánya miatt nyitott, nincsenek egységes, a szakmai tudást és a kompetenciákat is mérő ellenőrző pontok. Erre tekintettel indokolt az alapvizsga visszaemelése a törvénybe. Az alapvizsga ismételt bekerülése szükségessé teszi a vizsgarendszer összehangolását, erre tekintettel a módosítás a közigazgatási szakvizsga letételének feltételeként határozza meg – a korábbiaknak megfelelően – a közigazgatási alapvizsga meglétét. Továbbá a módosítás lehetőséget ad az OKV elnökének, hogy különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is . Ezt a módosítást az támasztja alá, hogy a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselő esetében nem indokolt a két éves id ő kivárása a vizsga letételéhez.
A javaslat vonatkozó része módosítja továbbá a közigazgatási szakvizsgára felkészítő tanfolyamon való részvétel kötelező jellegét, e rendelkezés elhagyásra kerül a Ktv.-ből.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a javaslat szerint a politikai vezetők szabadságát 40 munkanapról húsz munkanapra mérsékelnék.

A javaslat emellett módosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok igazgatóinak kinevezéséhez szükséges képesítési előírásokat: az új szabályozás alapján kinevezést kaphat a főiskolai vagy egyetemi
közgazdász szakképesítéssel rendelkező személy is.

A köztisztviselők és kormánytisztviselők alapilletmény-eltérítésével kapcsolatban a javaslat kimondja: arra tekintettel, hogy a fővárosi, megyei kormányhivatalok új költségvetési szervként jöttek létre és a törvény által biztosított határidőig – január 31-ig – az elemi költségvetés készítése még csak folyamatban volt, a kormánymegbízottak részére nem állt rendelkezésre elég információ ahhoz, hogy felelősséggel tudjanak kötelezettséget vállalni az alapilletmény-eltérítések tekintetében. Erre figyelemmel a módosítás április 30-ig ad lehetőséget az alapilletmény-eltérítés megállapítására e szervek esetében.

A törvényjavaslat teljes szövege letölthető ITT !

Kapcsolódó ajánlatunk:

A közalkalmazotti, köztisztviselői és a kormánytisztviselői jogviszony kézikönyve, Jogtárház online jogtár előfizetéssel KEDVEZMÉNYES csomagáron 35 070 Ft.
Részletek itt >>

További hírek