//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Ön is érintett lehet! 2019-től bővült az innovációs járulékkötelezettséggel érintett adózók köre
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019. január 1-jei hatállyal módosult a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény. A módosítás eredményeként bővült az innovációs járulékkötelezettséggel érintett adóalanyok száma.

2019. október 10.

A jelenleg is hatályos előírások szerint a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot köteles fizetni.

 

A 2018. december 31-ig hatályos rendelkezések [a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Inno. tv.) 15. § (2) bekezdés a) pont, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (2)–(3) bekezdés] alapján mentesült az innovációs járulék fizetésének kötelezettsége alól
•    a kisvállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
•    a mikrovállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

A 2018. december 31-ig irányadó szabályozás szerint tehát azok a vállalkozások, amelyek megfeleltek a fenti definíciónak, nem voltak kötelesek innovációs járulék megállapítására, bevallására és megfizetésére.

 

2019. január 1-jétől azonban annak megállapításánál, hogy egy vállalkozás az innovációs járulék alóli mentesség megítélésekor mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e, már nem elegendő a hivatkozott fogalomnak megfelelni, hanem a Kkv. tv. valamennyi előírása alapján kell elvégezni a besorolást.

 

Ennek alapján elmondható, hogy nem minősül KKV-nak (mikro-, kis- és középvállalkozásnak) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot [Kkv. tv. 3. § (4) bekezdés].

 

A vállalkozásoknak 2019-től figyelembe kell venniük az önálló-, partner- és kapcsolódó vállalkozásokra vonatkozó szabályozást, az állam, illetve az önkormányzat tulajdoni részesedésével érintett vállalkozásokat érintő előírásokat, illetve az ún. kétéves szabályt is.

 

Ennek alapján elmondható, hogy azoknak a gazdasági társaságoknak, amelyek egy cégcsoport tagjaként működnek, illetve bel-, vagy külföldi partner-, illetve kapcsolódó vállalkozás(ok)kal rendelkeznek, 2019-től már össze kell számítaniuk az adataikat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló alapján, és a kétéves szabályra is tekintettel kell megállapítaniuk, hogy mentesülnek-e az innovációs járulék alól. Ez azt eredményezi, hogy 2019-től csökken az innovációs járulék alól mentesülő társaságok száma.

 

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2440667150/2019.]

 

További hírek