//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A helyi választási irodák feladatai a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2019-ben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására október 13-án kerül sor. Az alábbiakban a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) feladatait ismertetjük a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján.

2019. augusztus 12.

Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el. A HVI vezetője a jegyző. A HVI tagok választással kapcsolatos feladatainak ellátására való felkészítéséért, oktatásáért a HVI vezetője a felelős, a választási iroda tagjai a felkészítésen kötelesek részt venni.

 

A HVI tevékenységét a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) ellenőrzi és irányítja. A HVI tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez a TVI az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda közreműködését is igénybe veheti.


 

A választási informatikai rendszer

 

A választási informatikai rendszert (Nemzeti Választási Rendszer – NVR) kell használni

 

 

a)    a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

 

b)    a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,

 

c)    a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

 

d)    a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,

 

e)    a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

 

f)    a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez,

 

g)    a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

 

h)    a szavazóköri névjegyzékből történő - a Ve. 153. §-a és 317. § (2) bekezdése szerinti - adatszolgáltatás elkészítéséhez,

 

i)    a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,

 

j)    a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,

 

k)    az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

 

l)    az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő - a Ve. 2. § (4) bekezdése szerinti - tájékoztatáshoz,

 

m)    a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

 

n)    a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

 

o)    a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, továbbá a szavazóköri jegyzőkönyv és az eredmény-jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

 

p)    a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

 

q)    a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

 

r)    a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

 

s)    a választási eredmény megállapításának támogatásához,

 

t)    a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,

 

u)    a választási bizottság megbízott tagja összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének ellenőrzéséhez.

 

A fenti felsorolásból látható, hogy az informatikai rendszer szinte minden, a választás lebonyolításával összefüggő feladat elvégzéséhez segítséget nyújt. Az informatikai rendszert a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) működteti, használatát TVI felügyeli. Az NVI, a TVI és a HVI közötti kommunikáció a Választási Kommunikációs és Információs Rendszeren (VÁKIR) keresztül zajlik.

 

A kormányhivatal és a HVI együttműködése a választási eljárás során

 

A választási iroda és a kormányhivatal a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében együttműködik. E feladatok elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

 

Amennyiben a HVI a rendelkezésre álló személyi állománnyal nem tudja ellátni választással kapcsolatos feladatokat, a kormányhivatal biztosítja a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, és közreműködését a választási feladatok ellátásában. A választási iroda így megbízott tagja - a HVI tagjaihoz hasonlóan - a választási iroda vezetőjének irányításával látja el a feladatait, és a HVI tagjával megegyező díjazásra jogosult.

 

A kormányhivatal szükség esetén a HVI részére rendelkezésre bocsátja a járási hivatali infrastruktúrát és a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket. Ezek az eszközök elsősorban az ajánlás-ellenőrzés és a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira vehetők igénybe.

 

A HVI feladatai a szavazás napját megelőzően

 

a)    közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

 

b)    az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

 

c)    az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

 

d)    előkészíti a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), valamint szükség esetén a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását (a tagokat és a póttagokat legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig kell megválasztani),

 

e)    fogadja az SZSZB és a HVB megbízott tagjának, valamint a nemzetiségi megfigyelő bejelentését (a választási bizottság megbízott tagját legkésőbb

 

2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni), az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

 

f)    gondoskodik az SZSZB és a HVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

 

g)    helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

 

-    az SZSZB és a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

 

-    a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

 

-    a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

 

h)    az SZSZB, a HVB és a HVI tagjainak adatait, valamint a HVI adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

 

i)    helyben szokásos módon közzéteszi a HVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

 

j)    megállapítja és helyben szokásos módon közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát (az ajánlások számát 2019. augusztus 8-án kell megállapítani),

 

k)    átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az ajánlóív kiadásának esetleges akadályára; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

l)    2019. augusztus 24-től az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

 

m)    2019. szeptember 9-én 16.00 óráig átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket és a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

n)    ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet, illetve a független jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a HVB-nek, ha a jelölő szervezet, illetve a független jelölt nem, vagy határidőn túl (az üres ajánlóívek vonatkozásában 2019. szeptember 10-én 16.00 órát követően) adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

 

o)    átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe

 

-    a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,

 

-    a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG kiterjesztésű fájlt.

 

A HVI az ajánlóíveken adott ajánlásokkal kapcsolatban - a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján - ellenőrzi, hogy

 

-    az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

 

-    az ajánlást gyűjtő polgár adatai - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - megegyeznek-e a nyilvántartásban szereplő adataival,

 

-    létezik-e - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - választópolgár az adott személyi azonosítóval,

 

-    egyeznek-e - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan - a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

 

-    a választópolgár - az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján - választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

 

-    a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször.

 

Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni (Ve. 127. § (1) bekezdés).

 

A HVI továbbá:

 

a)    tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

 

b)    átveszi a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

 

c)    a HVB-nek a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

 

d)    az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti a HVB számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,

 

e)    előkészíti a jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben (a sorsolást a HVB 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el),

 

f)    a jelölt valamint a listát állító jelölő szervezet kérésére - az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően - a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek (az adatszolgáltatási díj összege 149.000,- Ft, melyet az NVI számlaszámára kell átutalni),

 

g)    a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

 

-    a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

 

-    a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek

 

(az adatokat ingyenesen kell átadni az ajánlóív átadásával egyidejűleg valamint a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik napon, vagyis 2019. szeptember 8-án és a tizenharmadik napon, azaz 2019. szeptember 30-án 16.00 óráig),

 

h)    a le nem adott ajánlóívekkel kapcsolatban kiszabott bírságról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

 

i)    ellátja a jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

 

j)    előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

 

k)    előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

 

l)    gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

 

m)    fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

 

n)    biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

 

o)    a választás kitűzése (2019. július 26.) és a szavazást megelőző 67. nap (2019. augusztus 7.) között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet úgy tekinti, mintha azt a szavazást megelőző 66. (2019. augusztus 8.) napon nyújtották volna be, és a szavazást megelőző 66. napon bírálja el,

 

p)    a szavazóköri névjegyzék lezárását követően (legkésőbb 2019. október 12-én) kinyomtatja a szavazóköri névjegyzékeket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékeket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek kinyomtatásáról az informatikai rendszer útján tájékoztatja az NVI-t,

 

q)    a szavazást megelőző napon (2019. október 12-én) előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

 

r)    tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

 

A HVI feladatai a szavazás napján:

 

a)    biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

 

b)    haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően, a szavazás napján 12.00 óráig beérkező mozgóurna iránti igényeket,

 

c)    a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

 

-    a napközbeni részvételi adatokat,

 

-    a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

 

-    a szavazóköri jegyzőkönyv - SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető által telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon továbbított - adatait,

 

d)    a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

 

e)    átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

 

f)    a szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét,

 

g)    a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén - saját hatáskörben - gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

 

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető feladatai a szavazás napján:

 

a)    közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

 

b)    az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzékek kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke vezetéséről,

 

c)    7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

 

d)    a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

 

e)    közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,

 

f)    a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát - a HVI vezetőjének utasítása szerint - telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

 

g)    közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, és

 

h)    közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 

A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

 

a)    gondoskodik az SZSZB-től átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

 

b)    a szavazást követő három napon keresztül (2019. október 16-án 16:00 óráig) biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának megtekinthetőségét, közös HVI esetén a jegyzőkönyvvel érintett tagtelepülésen is,

 

c)    több szavazókörös településen a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az általános szavazóköri jegyzőkönyvek, a polgármester-választás, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás szavazóköri jegyzőkönyvei és az informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

 

d)    több szavazókörös településen a HVB rendelkezésére bocsátja

 

-    az általános szavazóköri jegyzőkönyveket,

 

-    a polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveit,

 

-    az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket,

 

-    a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

 

-    a választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét,

 

e)    az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a polgármester-választás, továbbá - megtartott települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén - a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét a HVB jegyzőkönyvei alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

 

f)    három napon keresztül (2019. október 16-án 16:00 óráig) biztosítja a HVB eredménymegállapító határozatai és az azok mellékletét képező jegyzőkönyvek, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek második példányainak megtekinthetőségét,

 

g)    a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez

 

-    a szavazást követő napon a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

 

-    a szavazást követő napon a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásának települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek első példányait,

 

-    a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

 

-    a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,

 

h)    előkészíti az egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi vagy kompenzációs listás választáson, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a polgármester megbízólevelének átadását (a helyi választási bizottság az egyéni választókerületben és a kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselőknek a kompenzációs listás választás eredményének jogerőre emelkedését követő három napon belül adja át a megbízólevelet – Ve. 307/N. § (3) bekezdés),

 

i)    tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között, továbbá

 

j)    a választási iratokat - beleértve az ajánlóíveket - a szavazást követő kilencvenedik napig (2020. január 11-ig) megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az IM rendelet 1-46. melléklete tartalmazza.

 

Dr. Balás Endre, jegyző

További hírek