//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eljárási határidői és határnapjai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köztársasági elnök 2019. július 26-án 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Az alábbiakban a választási eljárás helyi választási irodák számára releváns eljárási határidőit és határnapjait ismertetjük a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet alapján.

2019. augusztus 12.

- 2019. augusztus 8-tól nyújtható be a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem.(Ve. 110. § (2) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 8-án: a helyi választási iroda vezetője megállapítja az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát (Ve. 307/E. § (1) bekezdés). A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307. § (2) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 23-ig a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel (Ve. 115. §). A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig: a választási kampányidőszak tartama. (Ve. 139. § (1) bekezdés)

 

- 2019. augusztus 24-től: a választási iroda az igénylést követően haladéktalanul átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig: a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztja a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagját. (Ve. 23. §)

 

- 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig: az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt bejelentésének határideje. (Ve. 307/G. § (1) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után: a helyi választási bizottság elvégzi a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig: a kompenzációs lista, a fővárosi kompenzációs lista és a megyei lista bejelentésének határideje (Ve. 307/I. § (1) bekezdés). A lista, illetve a listán szereplő jelölt ugyanezen határidőig vonható vissza. (Ve. 130. § (3) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig adható le az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, és a polgármester-jelölti ajánlást nem tartalmazó ajánlóív bírság kiszabása nélkül. (Ve. 124. § (3) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után: a helyi választási bizottság elvégzi a bejelentett listák sorrendjének sorsolását. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

 

- 2019. szeptember 17-ig dönt a választási bizottság a bírság kiszabásáról a 2019. szeptember 10-ig le nem adott ajánlóívek után (Ve. 124. § (4) bekezdés).

 

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint (Ve. 124. § (2) bekezdés).

 

- 2019. október 4-én 16.00 óráig: a választási bizottság megbízott tagjának bejelentése. (Ve. 30. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: a választópolgár a Ve. 88. § d) pontja szerint kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ha e választópolgár lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. (Ve. 102. § (3) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: az átjelentkezésre irányuló kérelemnek meg kell érkeznie a helyi választási irodához (Ve. 307/A. § (2) bekezdés). Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart (307/A. § (1) bekezdés). A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti. (307/B. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: az átjelentkező választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét, ha a visszavonásra vonatkozó kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton nyújtja be. (Ve. 307/A. § (4) bekezdés a) pont)

 

- 2019. október 9-én 16.00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton történő benyújtása a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés aa) pont). A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2019. október 11-én kell elbírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 10-én: a szavazatszámláló bizottság kiegészítése a póttagokkal, szükség esetén további tagokkal (legalább négy taggal, ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárok száma az 1500 főt meghaladja, a szavazóköri névjegyzékben szereplő minden további ezredik választópolgár után legalább további két fővel), ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja, és erről haladéktalanul értesíti az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezetet. (Ve. 24. § (3) bekezdés)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: ha a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3) bekezdése alapján legalább öt taggal kiegészítette, az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet további tagokat (ha 5-9 taggal egészítette ki, további két, ha 10-14 taggal egészítette ki, további négy, ha 15-19 taggal egészítette ki, további hat, ha legalább húsz taggal egészítette ki, további nyolc tagot) bízhat meg. (Ve. 28. § (5) bekezdés)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: az átjelentkező választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét, ha a visszavonásra vonatkozó kérelmet személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton nyújtja be. (Ve. 307/A. § (4) bekezdés b) pont)

 

- 2019. október 11-én 16.00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtása a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés ab) pont). A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2019. október 11-én kell elbírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 12-ig: A helyi választási iroda - vagy megbízása alapján a területi választási iroda - kinyomtatja a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. (Ve. 106. § (2) bekezdés) A névjegyzékeket a Nemzeti Választási Iroda a 2019. október 11-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően zárja le! (Ve. 106. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 12: a helyi választási iroda átadja a szavazatszámláló bizottság elnökének a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket. (Ve. 164. § (1) bekezdés) Az iratok és a kellékek őrzését 2019. október 13-ig a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 13-ig: tilos szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. (Ve. 79. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig: szavazás. (Ve. 169. §)

 

- 2019. október 13-án: választási kampánytevékenység nem folytatható a szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen valamint a fenti területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon (Ve. 143. § (1) bekezdés).

 

Ugyanezen a napon választási gyűlés nem tartható, továbbá politikai reklám sem tehető közzé. (Ve. 145. § (2) bekezdés, Ve. 147. § (4a) bekezdés)

 

- 2019. október 13-án 12:00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazatszámláló bizottsághoz, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. (A választási iroda az elektronikus azonosítással elektronikus úton benyújtott kérelmet haladéktalanul továbbítja a szavazatszámláló bizottság részére). (Ve. 103. § (2) bekezdés ac) és b) pont)

 

- 2019. október 13-án 16.00 óráig: a jelölt és a jelölő szervezet megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás adatait (amennyiben a jelölt illetve a jelölő szervezet adatszolgáltatást igényelt). A jelöltnek és a jelölő szervezetnek az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. október 16-án 16:00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

 

- 2019. október 14-én 10.00 óráig: a helyi választási iroda a megyei önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a területi választási irodához szállítja. (Ve. 307/O. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 14: a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés)

 

- 2019. október 16-án 16.00 óráig: a jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában megtekinthető. (Ve. 204. §)

 

- 2019. október 18-án 16.00 óráig: a munkáltató igényelheti a helyi választási irodától a szavazatszámláló bizottság illetőleg a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

- 2019. november 12-én 16.00 óráig: el kell távolítani a választási plakátot annak, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. (Ve. 144. § (7) bekezdés)

 

- 2020. január 11-ig: a helyi választási irodában meg kell őrizni a szavazólapokat. (Ve. 205. § (1) bekezdés)

 

- 2020. január 11-ét követően: a jegyzőkönyvek első példányát át kell adni a Magyar Nemzeti Levéltárnak. (Ve. 205. § (2) bekezdés)

 

- 2020. január 13: A helyi választási iroda megsemmisíti a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét, az ajánlóíveket és - a jegyzőkönyvek kivételével - a választási iratokat. (Ve. 109. § (1) bekezdés, 128. §)


 

Dr. Balás Endre, jegyző

További hírek