//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2019. június 10-16.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. június 18.

1.    Kihirdették a nem állami fenntartású szakképző iskolák, három tanévre szóló állami finanszírozásának alapjául szolgáló szakképzési megállapodásról szóló kormányrendeletet. A  szakképzési megállapodás megkötését a  fenntartó adatlap benyújtásával kezdeményezheti. A miniszter, a véleményező szervezetek szakképzési megállapodás megkötésének indokoltságára vonatkozó szakmai véleménye után dönt a megállapodás megkötéséről. (135/2019 (VI. 11.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 97. szám)

 

2.    Az Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési előirányzatából történő állami támogatások területeiről és szabályairól miniszteri rendelet rendelkezik. A  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett pl. beruházási támogatás nyújtható a széles sávú infrastruktúra (internet) kiépítéséhez az elszámolható költségek 100%-áig. (14/2019 (VI. 12.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 98. szám)

 

3.    Nemzetiségi tanulók felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásának elősegítését szolgálja Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj. Az  ösztöndíjra vonatkozó pályázaton azok a  nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást vagy a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytatnak. Az  ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint. (4/2019 (VI. 13.) TNM rendelet, Magyar Közlöny 99. szám)

 

4.    Megjelent a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló, tavaly kihirdetett törvény végrehajtási rendelete. Ennek keretében meghatározásra kerülnek az Országos Övezeti Terv, a  Budapesti Agglomeráció Övezeti Terv valamint a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Terv részét képező övezetek és azok kijelölésének részletszabályai. (9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet, Magyar Közlöny 100. szám)

 

5.    Jövedelempótló támogatást igényelhetnek a baromfi- és sertéságazati vállalkozók. A  támogatás alapja az  igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma. A  támogatás mértéke foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint, figyelemmel az igénylő számára rendelkezésre álló, szabad, általános csekély összegű támogatási keretre. (27/2019 (VI. 14.) AM rendelet, Magyar Közlöny 101. szám)

 

6.    Miniszteri rendelet rendelkezik a  Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról, a minisztériumi hatáskörben igényelhető állami támogatások köréről és eljárási szabályairól. A  támogatások feltételeinek egyike, hogy bioüzemanyag vagy a  megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás csak akkor nyújtható, ha az  előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a  mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását. (4/2019 (VI. 14.) KKM rendelet, Magyar Közlöny 101. szám)

 

7.    Kiegészítő támogatásban részesülnek az egyházi és a nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények az 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja érdekében. A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a  fenntartónak a  támogatást megállapították. (140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 101. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek