//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Változnak a mezőgazdasági szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó szabályok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Közlöny 2019. április 29-i számában jelent meg az agrárminiszter mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert újraszabályozó rendelete. A szaktanácsadók alapvető feladata meghatározott szakterületeken a mezőgazdasági termelők, az erdőgazdálkodók és az élelmiszeripari feldolgozók igényei alapján szaktanácsadási szolgáltatás nyújtása polgári jogi szerződés keretében.

2019. május 24.

A  szaktanácsadói tevékenység megkezdésére az a személy vagy szervezet  jogosult, aki szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló bejelentési kötelezettségének eleget tett és a tevékenység végzéséhez megállapított feltételek teljesítését a   Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: NAK) ellenőrizte. Ha a  bejelentő megfelel a jogszabályi feltételeknek, a  NAK a  szaktanácsadó részére szaktanácsadói igazolványt, a szaktanácsadó szervezet részére igazolást állít ki.


A névjegyzékbe regisztrált szaktanácsadó köteles legkésőbb a  szaktanácsadói tevékenység bejelentését követő naptári év végéig a NAK által szervezett szaktanácsadói alapképzésen részt venni és alapvizsgát tenni. A  szaktanácsadók képzésének részeként a  támogatható státuszban nyilvántartott szaktanácsadóknak évente kötelező a NAK-hoz bejelentett és elfogadott szakmai rendezvényeken vagy képzéseken való részvétel. Az  éves képzési kötelezettség 10 kreditpont megszerzésével teljesíthető a  szaktanácsadó tématerületéhez  akkreditált képzés elvégzésével, illetve szakmai rendezvényeken való részvétellel.  A  szaktanácsadók, illetve a  szaktanácsadó szervezetek értékelését és minősítését a kötelező éves beszámolók alapján a NAK végzi. A szaktanácsadók képzési és beszámolási kötelezettségének elmulasztása a tevékenység felfüggesztésével és névjegyzékből törtnő törléssel járhat.
Ha a  szaktanácsadó vagy a  szaktanácsadó szervezet valamely oknál fogva nem kívánja vagy nem tudja folytatni a szaktanácsadói tevékenységét, akkor tevékenységének szüneteltetését be kell jelentenie a NAK-hoz. A szüneteltetés három évnél hosszabb ideig tartó fennállása esetén a  szüneteltetés a  határidő lejárta előtt legfeljebb egy alkalommal újabb három évre meghosszabbítható.


A rendelet átmeneti rendelkezései értelmében a korábban nyilvántartásba vett szaktanácsadók külön bejelentés nélkül folytathatják tevékenységüket, azonban a NAK egy éven belül felülvizsgálja szakterületi jogosultságukat a bővített önéletrajzi követelményeknek megfelelően.


Jogszabály: 16/2019 (IV.29.) AM rendelet


Hatályba lépés napja: 2019 május 29.

Dr.Nemessányi Attila

LexPraxis Szerkesztőség

 

 

További hírek