//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az Ákr.-t is módosította a GDPR salátatörvény
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től alkalmazandó hazánkban is. Mivel az Infotv. általános szabályai mellett az ágazati jogszabályok is tartalmaznak személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat, a jogrendszer koherenciájának biztosítása érdekében el kell végezni ezeknek a jogszabályoknak az adatvédelmi rendelettel történő harmonizálását is.

2019. április 24.

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokat a 2019. évi XXXIV. törvény tartalmazza.


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény adatkezelési szabályait is pontosította és módosította a törvény. A kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárásokban – az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával és 7. cikkével összhangban – az ügyfél hozzájárulásának vélelmezésére nem lesz szükség, így mind a kérelemre, mind a hivatalból induló eljárásokban azonos szabályokat kell alkalmazni: „a hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli” (27. § (1) bekezdés).


A módosítás 2019. évi XXXIV. törvény  kihirdetését követő 15. napon, azaz április 26-án lép hatályba.

 

Káté Krisztina

LexPraxis szerkesztőség

 

 

További hírek