//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2019. április 1-7.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2019. április 10.

1. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri  rendelet. A rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 2007–2013 programozási időszakban és a 2014-2020 programozási időszakban a  Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatások igénylésére irányuló kérelmek egységes tartalmára vonatkozó előírásokat tartalmazza. (9/2019 (IV.1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)

 

2.    Módosultak a az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályok is. Változás például, hogy az  ügyfél vagy meghatalmazottja az  elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja. (10/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55. szám)


3.    Kihirdették a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeit. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a baromfiállomány tartása során  a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,  a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,) a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására valamint a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára. (11/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55.szám)

4.    Termékkísérő dokumentum kötelező alkalmazásáról rendelkezik egy módosító agrárminiszteri rendelet a gombák forgalmazása során. Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a  gombaminősítési igazolás sorszámát és az adott gombafajra előírt felhasználási feltételeket. (12/2019 (IV. 1.) AM rendelet, Magyar Közlöny 55.szám)


5.    Kormányrendelet jelent meg a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról. A rendeletben részletesen szabályozzák a területi közjegyzői kamarák a közjegyzői névjegyzékkel, a közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásával, a közjegyzői igazolvány kiállításával,  a közjegyzői irodai tagság létesítésének engedélyezésével valamint a a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos feladatait. (67/2019 (IV. 3.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 57. szám)


6.    Több, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi XXV. törvény végrehajtásához kapcsolódó jogszabály jelent meg. Újraszabályozták a Közszolgálati Döntőbizottság  szervezetét, jogállását és eljárását, azzal, hogy  az eljárás során már elektronikus kapcsolattartásra is lehetőség nyílik. Kormányrendelet rendelkezik a kormánytisztviselők toborzásában és kiválasztásában, a közszolgálati állásportál működtetésében részt vevő személyügyi központ feladatairól és eljárásáról. A személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv  a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő, hivatásos állomány tagja vagy rendelkezési állományú katona adatait, valamint a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait a nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben ( TARTINFOrendszer) tartja nyilván. (69/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, 70/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, 71/2019 (IV. 4.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


7.    Újraszabályozták az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság feladatait és működését. A Bizottság alapvető feladata a tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelmények, a tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozása és elfogadása. (6/2019 (IV. 4.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


8.    Az innovációs és technológiai miniszter másik rendelete a Műszaki Szabályozási Bizottság feladatait és eljárását szabályozza. A köztestületként működő szabványügyi szervezet feladata a  hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében egyes műszaki előírások, szabványok felülvizsgálata, előkészítése és megalkotása valamint javaslattétel azok megalkotására. (7/2019 (IV. 4.) ITM rendelet, Magyar Közlöny 58. szám)


9.    Módosultak a gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályok. A zöldkártya mint igazolóeszköz elektronikus képi formájának az  üzemben tartó részére elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátása esetén a  zöldkártya kizárólag zöld papírra nyomtatva alkalmas a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására. Az  üzemben tartó kérésére a  biztosító a  zöldkártyát papír alapon is díjmentesen rendelkezésére bocsátja. (4/2019 (IV. 5.) PM rendelet, Magyar Közlöny 59. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek