//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Közlöny 82. számában jelent meg az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 103/2018. (VI. 11.) korm. rendelet, melynek a rendelkezései 2018. június 19-én léptek életbe. Ez a rendelet módosítja többek között az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: korm. rendelet) szabályait, szintén 2018. június 19-ei hatállyal.

2018. július 20.

A korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi, illetve a haszonbérleti szerződésnek a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg. A korm. rendelet rendelkezései kiegészítésre kerültek azzal, hogy a korm. rendeletben meghatározott eljárása során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol.

 

Megváltoztak az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének szabályai. Az eddig hatályban lévő rendelkezések a továbbiakban is hatályban maradtak. A rendelkezés kiegészítésére került sor, hogy amennyiben az adás-vételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Így a továbbiakban is életben vannak azok a rendelkezések, hogy a jegyző az iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő nyolc napon belül megküldi az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről, azzal egyidejűleg értesíti az eladót.


Kiegészültek továbbá a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló kérelem tartalmára vonatkozó előírások, vagyis a jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek. A továbbiakban a feltüntetendő tartalmi elemek részét képezi, hogy, amennyiben az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a tárgyi kérelem hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.

 

(LexPraxis szerkesztőség)

 

További hírek