//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Mi az általános hatáskörű bíróság?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2018. január 1-jét követően a polgári eljárásra vonatkozó új törvény a törvényszéket határozza meg általános hatáskörű bíróságként. Ez azt jelenti, hogy mindazokat a pereket, amelyek elbírálását a törvény nem utalja járásbírósági hatáskörbe, a törvényszék előtt kell megindítani.

2017. december 21.

 

A törvény kifejezetten rendelkezik arról, hogy mely perek tartoznak a járásbíróság hatáskörébe, így a keresetet ott kell benyújtani azokban a vagyonjogi perekben, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg, vagy amelyekben a vagyoni jogon alapuló igény értéke nem meghatározható, továbbá a személyi állapotot érintő perekben és a végrehajtási perekben.

 

Kivételt képeznek a fentiek alól az alábbi esetek, amelyek értékhatártól függetlenül a törvényszékek hatáskörébe tartoznak:

 

    - a szerzői jogi, a szomszédos jogi és az iparjogvédelmi perek,
    - a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek, valamint a közérdekből indított perek,
    - a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek,
    - a jogi személyek és tagjaik, valamint a volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt tagok egymás közötti peres eljárásai, s a tagsági jogviszonyon alapuló perek.

 

Minden más peres eljárásra a törvényszékeknek van hatáskörük.

 

Például ha valaki a személyiségi jogainak megsértése miatt indít pert és ezzel kapcsolatban kéri a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, vagy azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot, a törvényszék fog eljárni az ügyben. Szintén a törvényszék hatáskörébe tartozik a sérelmes helyzet megszüntetésére, a jogsértést megelőző állapot helyreállítására és a jogsértéssel előálló dolog megsemmisítésére, vagy a jogsértő mivoltától való megfosztására irányuló peres eljárás. Ha azonban a személyiségi jogsértés miatt csak sérelemdíjra vagy kártérítésre tart igényt és annak összege nem haladja meg a harmincmillió forintot, a keresetet a járásbíróság (Budapesten az illetékes kerületi bíróság) bírálja el.

 

A törvényszék hatásköre kizárólag az értékhatártól függően marad fenn a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perekben, az értékpapírral kapcsolatos jogvitákban, a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége iránt indított perekben.

 

Ha valamelyik pertársra vagy kereseti kérelem elbírálására a törvényszéknek van hatásköre, a per a törvényszék hatáskörébe tartozik, feltéve, hogy a pertársaság vagy a keresethalmazat törvény által megengedett.

 

(Fővárosi Törvényszék)

További hírek