//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Kötelező-e az osztalék kivétele a kivára történő áttérést megelőzően?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kérdésre az adóhatóság adott hivatalos tájékoztatást a közelmúltban.

2017. december 21.

A tájékoztatás szerint nincs arra vonatkozó előírás, hogy a kisvállalati adóra történő áttérés esetén a társasági adóalanyiság időszakában képződött adózott eredményt (eredménytartalékot) osztalékként ki kellene fizetni.

 

A számviteli szabályok alapján 2016. üzleti évtől adott gazdálkodónál osztalékként az előző évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék fizethető ki (Szt. 39. § (3) bekezdése).

 

Megjegyezhető, hogy a korábban hatályos számviteli szabályozás éppen fordítva írta ezt elő, a tárgyévi adózott eredményt, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményt lehetett kifizetni osztalékként.

 

A társaság által megállapított és fizetendő osztalék összegét az erre vonatkozó döntés napjával, a tárgyévet követő üzleti évben kell elszámolni a számviteli nyilvántartásokban.

 

(Az adott üzleti év adózott eredményét a következő üzleti év nyitása után az eredménytartalékba át kell vezetni, a beszámoló elfogadásakor az osztalék fedezete már az eredménytartalékban szerepel.)

 

Amennyiben a kisvállalati adó alanya a korábbi társasági adóalanyisága időszakában keletkezett adózott eredménye, illetve (szabad) eredménytartaléka terhére határoz az osztalékfizetésről, ennek összege nem képezi a kisvállalati adó alapját [nem növelő tétel a Katv. 20. § (3) bekezdés b) alpontja alapján]. Emellett a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kiva-alanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalék után kisvállalati adóelőleget sem kell megállapítani és fizetni.

 

A kiva kötelezettség szempontjából tehát jelentősége van annak, hogy mely időszakban képződött eredménytartalék terhére fizet a társaság osztalékot, de a számviteli szabályok változására figyelemmel az osztalék forrásául a teljes (az adott adóévi adózott eredménnyel már kiegészített) eredménytartalék szolgál.

 

Az adókötelezettség megfelelő teljesítése ellenőrzése céljából természetesen az adóalanynak megfelelően igazolnia szükséges, hogy mely időszakban képződött eredménytartalék terhére történt a kifizetés.

 

(NAV)

További hírek