//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Milyen keresetek adhatók be a közigazgatási bíróságra jövőre?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A közigazgatási perek jelenlegi eljárási szabályaihoz képest a 2018. január 1-jével hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) nevesítve határozza meg a keresetek egyes fajtáit, vagyis azokat a kérelemtípusokat, melyeket a közigazgatási perben a felperes előterjeszthet. E kérelmek lényege az alábbiakban foglalható össze.

2017. december 06.

Tipikus   esetben,   ha   a   bíróságtól   jogvédelmet   kérő   személy   közigazgatási   cselekményt   tart jogsértőnek,   a   közigazgatási   cselekmény   hatályon   kívül   helyezését,   megsemmisítését,   vagy megváltoztatását   kérheti   a   bíróságtól.   E   kérelmek   vagylagosan   is   megjelölhetők,   melyek
sorrendjéhez a bíróság nincs kötve.  A Kp. mindazonáltal azt preferálja, hogy jogsértés esetén a bíróság a közigazgatási cselekményt változtassa meg.

 

Mulasztási   kereseti   kérelem   akkor   terjeszthető   elő,   ha   a   közigazgatási   szerv   jogszabályban meghatározott   kötelezettségének   az   elintézési   határidőn   belül   nem   tett   eleget,   de   mulasztás megállapítása lesz kérhető akkor is, ha a közigazgatási szerv cselekményét közérdeken alapuló kényszerítő indok szükségessé teszi, vagy ha a pert törvényességi felügyeleti szerv indította.

 

Marasztalási   kereset   közigazgatási   cselekmény   megvalósításának   megtiltása,   közigazgatási jogviszonyból   eredő   kötelezettség   teljesítésére   kötelezés,   továbbá   közigazgatási   szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés érdekében kérhető.

 

Lényeges, hogy kártérítés nem minden közigazgatási cselekmény esetén kérhető a   közigazgatási   perben,   csak   közigazgatási   szerződéses   jogviszonnyal   és   közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben.

 

Végül a megállapítási kereset a közigazgatási tevékenységgel előállt jogsértés, vagy a közigazgatási jogviszony   szempontjából   lényeges   tények   megállapítására   kérhető,   de   csak   akkor,   ha   ez jogmegóvás érdekében szükséges, és más – az előbbiekben sorolt – keresetfajta előterjesztésének nincs helye.

 

(Fővárosi Törvényszék)

További hírek