CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2017 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Pedagógus-munkakör betöltése diploma nélkül
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. §-ának (4) bekezdése 2013. január 1-jétől lehetővé tette azok átvételét az állami fenntartásba került intézményekbe, akik nem feleltek meg az az Nkt.-ban és a Kjt. korábbi ágazati végrehajtási rendeletében foglalt képesítési előírásoknak, ha már megkezdték tanulmányaikat, illetve ha ennek megkezdését legkésőbb a 2013/2014-es tanévtől vállalták.

2017. november 15.

Alkalmazás pedagógus-munkakörre előírt szakképzettség nélkül

 

 A foglalkoztatás ez esetekben határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony keretében lehetséges. A határozott idő a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév megkezdéséig tarthat. Mentesültek a képesítés megszerzésének kötelezettsége alól, akiknek a 2012. évi CLXXXVIII. törvény hatálybalépésekor, 2012. december 8-án a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig tíz évnél kevesebb idejük volt hátra.

 

Alkalmazás abszolutóriummal

 

A főszabály szerint pedagógus-munkakört csak az arra előírt szakképzettséggel lehet betölteni. A köznevelési törvény hatályba lépésétől szűkült a mentesítések köre, 2015-től azonban a foglalkoztatási helyzet változásával folyamatosan, az idei évben jelentősebb mértékben fellazult a jogszabályi kötöttség a képesítések tekintetében.

A közoktatási törvény lehetővé tette, hogy a diploma megszerzése előtt, utolsó éves hallgatókat pedagógus-munkakörben foglalkoztassanak. Így 2015. január 1-jétől ez a szabály részben visszakerült az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdésével. Eszerint ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
Ezt a szabályt a jogalkotó a pályakezdő, a nyelvvizsga hiányában még diplomával nem rendelkezőkre szabta, ám ez nem zárja ki, hogy idősebb személyek esetében is alkalmazza a munkáltató. A csak abszolutóriummal rendelkező pedagógus a fenti rendelkezés alapján azonban kizárólag Gyakornok fokozatba sorolható abban az esetben is, ha korábban évtizedekig munkaviszonyban, jogviszonyban állt, és munkaszerződése, illetőleg közalkalmazotti kinevezése a gyakornoki idő végéig szólhat. A kinevezésben megszabott határidő lejárta után, ha a pedagógus addig nem szerezte meg a nyelvvizsga-bizonyítványt, ezáltal nem tehetett minősítő vizsgát, munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és a későbbiekben újra nem foglalkoztatható.  Az Nkt. 99. § (14) bekezdése véleményem szerint nem zárja ki, hogy az érintett ezt követően másik munkáltatónál ugyanezekkel a feltételekkel újra elhelyezkedjen.

Tekintettel arra, hogy az abszolutórium nem igazol pedagógusvégzettséget, a pedagógus illetményét középfokú végzettsége alapján kell megállapítani, az Nkt. 65. § (1a) és (2) bekezdésében, az illetményalap számítására meghatározott százalékok, valamint az Nkt. 7. melléklete alapján. Eszerint illetménye minimum havi 121 394 forint. Amennyiben a munkáltató differenciálás nélkül állapítja meg a 2017 szeptemberétől érvényes illetményeket, a gyakornoki illetmény középfokú végzettség esetén havi 121 800 forint.

Mivel a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást követő év első napjával kerül sor, ha a gyakornok sikeresen nyelvvizsgázott, majd minősítő vizsgát tett, besorolása – ezzel együtt illetménye – a következő év január 1-jéig változatlan marad.
Közalkalmazotti kinevezése, illetve egyházi vagy magániskolában munkaszerződése viszont határozatlan idejűre módosulhat, egészen pontosan, közalkalmazotti jogviszony esetén, amennyiben a gyakornok továbbfoglalkoztatása üres álláshelyen történik, kötelező a határozatlan idejű kinevezés. Ennek oka, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. § (2) bekezdése kimondja, hogy határozott időre történő közalkalmazotti jogviszony csak
– helyettesítés céljából vagy
– meghatározott munka elvégzésére, illetve
– feladat ellátására létesíthető.

Munkaviszony esetén alkalmazni kell az Mt. 192. §-ában foglaltakat, azaz a határozott idő munkaviszony hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges, és az erről szóló megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy indokolatlanul az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató sem köthet a foglalkoztatott számára általában előnytelen, határozott idejű munkaszerződést.

Kérdésként merül fel olyan gyakornokok esetében, akik pedagógusvégzettség megszerzésére irányuló tanulmányaik előtt több évet foglalkoztatási jogviszonyban töltöttek, hogy kötelező-e a nyelvvizsga-bizonyítvány és ezzel együtt a diploma megszerzése után minősítő vizsgát tenniük. Álláspontom szerint az Nkt. feljebb idézett 99. § (14) bekezdéséből az következik, hogy kötelező minősítő vizsgát tenniük akkor is, ha hat év munkaviszonnyal rendelkeznek. Ám ha a pedagógus a minősítő vizsga előtt megszünteti jogviszonyát, ezt követően – már pedagógusdiplomával – új jogviszonyt létesít, és alkalmazáskor bármilyen más munkakörben legalább hat év munkaviszonnyal vagy jogviszonnyal rendelkezik, véleményem szerint a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján – minősítő vizsga letétele nélkül – a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

 

(Nagy Erzsébet)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR