//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Gyakran ismételt kérdések és válaszok az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Kaphat-e támogatást az ügyvezető? Adható-e a támogatás prémiumként vagy cafeteria keretében? Mi történik a támogatással, ha a munkavállaló eladja a lakást? Választ kaphat ezekre a kérdésekre is az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló cikkünkben, melyben összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyek a leggyakrabban felmerültek az elmúlt időszakban a gyakorlati alkalmazás során.

2017. november 02.

Kaphat-e adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője?

A gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője abban az esetben jogosult erre a támogatásra, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyt létesített akár a személyes munkavégzés tekintetében, akár a vezető tisztségviselői feladatok ellátására.

Kizárólag saját lakás vásárláshoz, építéshez adható a támogatás?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás kizárólag olyan lakáscélú felhasználáshoz adható, amely saját lakáshoz kapcsolódik. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében a magánszemély saját lakása az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír, illetve a magánszemély saját lakásának minősül az a lakás is, amelynek bármely arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a támogatás felhasználásával szerzi meg, ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is.

Felhasználható-e lakásfelújításra a támogatás?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás nem használható fel sem lakásfelújításra, sem lakásfelújítás céljára felvett kölcsön törlesztésére, visszafizetésére.

Kötelező-e minden munkavállaló részére biztosítani a támogatást?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást nem kötelező minden munkavállaló részére juttatni.

Adható-e adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás a munkavállalónak jutalom, prémium jogcímén?

A lakáscélú munkáltatói támogatás nem adható bér helyett (pl. jutalomként vagy béremelésként), csupán béren kívüli juttatásként. Ennek megfelelően a juttatáskor különös figyelemmel kell lenni az Szja tv-nek azon 2015. január 1-jétől hatályos szabályára, mely szerint, amennyiben a magánszemélyt egy adott bevétel a nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg, akkor nem alkalmazható e bevétel adókötelezettségének megállapítására az adómentes bevételre vonatkozó szabály.

Adható-e a támogatás a cafeteria keretében?

A lakáscélú munkáltatói támogatás adható a munkavállalók részére a cafeteria keretein belül is. Ebben az esetben a munkáltató jogosult meghatározni a juttatás választásának feltételeit, és korlátait. Pl. előírhatja, hogy a juttatás választásának feltétele a munkáltatónál munkaviszonyban töltött x év, illetve a választható támogatás felső határát a törvényben előírt 5 millió forintnál alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Van-e következménye, ha a munkavállaló a támogatást követően a támogatással szerzett lakást elidegeníti?

Sem az Szja tv., sem a rendelet nem tartalmaz korlátozást vagy szankciót arra az esetre, ha a magánszemély elidegeníti azt a lakást, amelyhez kapcsolódóan adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásban részesült.

Adható-e támogatás lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában?

Igen, a lakáscélú munkáltatói támogatás olyan esetben is nyújtható adómentesen lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a lakáscélú hitellel szerzett lakás már nincs a munkavállaló tulajdonában.

Adható-e a támogatás férjnek és feleségnek ugyanannak a hitelnek a törlesztésére, ha a férj és a feleség a hitel esetében adóstársaknak minősülnek?

A házastársak adóstársakként abban az esetben jogosultak közösen felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásra, ha a lakáscélú hitellel szerzett ingatlan esetében mindketten tulajdonosai vagy haszonélvezői a lakásnak, vagy bizonyítható, hogy a lakás a házastársi közös vagyon részét képezi.

Adható-e adómentesen támogatás a munkavállalónak lakáscélú hitel törlesztéséhez, ha a munkavállaló ténylegesen a hitellel szerzett lakásban lakik, de a lakás tulajdonosaként a gyermeke van bejegyezve?

Az Szja tv. nem határozza meg, hogy a támogatás kizárólag saját tulajdonban álló lakáshoz kapcsolódó lakáscélú felhasználásra lenne felhasználható. Ugyanakkor a rendelet kimondja, hogy az adómentességet a magánszemély saját lakásával összefüggő körülményeket igazoló dokumentumok igazolják azzal, hogy a magánszemély saját lakása az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír. E rendelkezés alkalmazásában a magánszemély saját lakásának minősül az a lakás is, amelynek bármely arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a támogatás felhasználásával szerzi meg, ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is. Ennek megfelelően nem adható adómentesen lakáscélú munkáltatói támogatás annak a munkavállalónak a lakáscélú hitel törlesztéséhez, aki nem tulajdonosa vagy haszonélvezője annak a lakásnak, amelynek szerzése az érintett lakáscélú hitelből is történt.

Adómentes-e a lakáscélú munkáltatói támogatás, ha a munkáltató utólag egyösszegben fizeti ki a támogatást a munkavállaló által havonta törlesztett összegekre figyelemmel?

A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentesen juttatható abban az esetben is, ha a munkáltató egyösszegben fizet támogatást a munkavállaló részére, és a munkavállaló a támogatást a juttatást megelőzően általa fizetett törlesztőrészletekre számolja el.

Be kell-e jelenteni az adóhatóságnál az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást?

Az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásról nem kell külön bejelentést vagy bevallást tenni az adóhatóság felé.

Kell-e adatszolgáltatást teljesíteni a támogatásról?

A hitelintézet/kincstár közvetítésével nyújtott támogatásról a támogatást folyósító hitelintézet/kincstár köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére a támogatás magánszemély részére történő átutalásának évét követő év január 31-éig a magánszemély nevéről, adóazonosító jeléről és a támogatás összegéről.

A munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedéséről a munkáltató köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság részére a kölcsön elengedésének évét követő év január 31-éig a magánszemély nevéről, adóazonosító jeléről és az elengedett összegről.

Milyen következménnyel jár, ha a munkáltató nem rendelkezik az előírt határidőre a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentes elszámolásához szükséges igazolásokkal?

Ha az előírt határidőben a munkáltató nem rendelkezik az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásához szükséges igazolásokkal, akkor a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.

 

Adópraxis szerkesztőség

További hírek