//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Milyen nyilatkozat szükséges az adománynak nem minősülő ingyenes juttatások esetén?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A társasági adóról szóló törvény az adománynak nem minősülő ingyenes juttatásokat abban az esetben minősíti vállalkozási tevékenység érdekében elismert költségnek, ha a juttató rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával. Összefoglalónkból megtudhatja, hogy a 2017. évi juttatások esetében mikor szükséges nyilatkozat, illetve mit kell tartalmaznia a nyilatkozatnak.

2017. október 13.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 3. számú melléklet A) részének 13. pontja szerint – meghatározott esetekben – nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak

– az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát),

– az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,

– valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó.

Lássuk milyen esetekben nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak az ingyenes juttatás?

1. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik.

2. Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a fent meghatározott ingyenes juttatás, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő meghatározott tartalmú nyilatkozatával, illetve nyilatkozataival.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy mikor, illetve miről kell nyilatkoznia a juttatásban részesülőnek?

A Tao tv. rendelkezéséből és indoklásából megállapítható, hogy a juttatásban részesülőnek két nyilatkozatot kell adnia.

Az első nyilatkozatot – előzetesen – a juttatáskor kell adni. Ennek a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy a juttatásban részesülő a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolja és az adózás előtti eredménye, adóalapja – várhatóan – e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti. Ez az első nyilatkozat a feltétele annak, hogy a juttató levonhassa a költséget a juttatás adóévének adóalapjából.

Tekintettel arra, hogy a juttatásban részesülő az adóévi adóbevallás benyújtása előtt arról még nem tud nyilatkozni, hogy a társasági adót megfizetette, így szükség van egy második – utólagosan adott – nyilatkozatra, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően kell

adni. Ennek a második nyilatkozatnak az előzetesen adott nyilatkozat tartalmát kell megerősítenie. Ebben a nyilatkozatban a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lett negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizette.

A Tao tv. 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez, mert például költségvetési szerv vagy magánszemély, akkor a juttatásban részesülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett. A Tao tv. szerint ilyen esetben a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

Az ingyenes juttatások nyújtásakor kiemelten fontos figyelemmel lenni arra, hogy a törvényben meghatározott nyilatkozatok rendelkezésre álljanak, mert nyilatkozat hiányában a juttatás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, és adózás előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe venni.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek