//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A víziközmű- bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Nemrég jelent meg két kormányrendelet, melyek a víziközmű-bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentését és nyilvántartását szabályozzák. A két szabályozás nagyban hasonlít egymásra, de mivel két eltérő szakmáról van szó mind a két rendeletet ismertetjük.

2017. október 02.

Az első, amit ismertetünk a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentése, melynek szabályait a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.  

A rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 209. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt alábbi tevékenységet folytatnak.

A törvény előbb idézett 55/I. §-a azt mondja, hogy az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – víziközmű-szolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. Fontos, hogy a víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál. Fontos, hogy a bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott előbbi táblázatban foglalt képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

Ki végezheti ezt a tevékenységet?

A rendelet szerint az végezheti e tevékenységet, aki


-    rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
-    rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
-    nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

 

Gazdasági társaság és egyéni cég (ez a rész mind a két szakmánál hasonlít az építésügyi szakmagyakorlási szabályokhoz) akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (vízszerelő) nyilvántartást vezet. A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság nemcsak nyilvántartja a tevékenységet végzőket, hanem meg is tilthatja a tevékenység végzését, ha


-    a vízszerelő nem felel meg a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek,
-    a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött olyan felhasználói szerződésszegés megvalósításában ahol a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul vették igénybe,
-     a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt) szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
-     a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,
-    a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

 

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 2019/2017 ( VII. 31.)korm. rendelet szabályai

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

A tevékenységet az a személy végezheti, aki


-    rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
-    rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
-   nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a feltételeknek megfelelő személyekről (villanyszerelő) nyilvántartást vezet. A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha


-    a villanyszerelő nem felel meg a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek,
-    a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
-   a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt)szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
-    a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,
-    a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

Mind a két rendeletet 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.dr. Papp Ferenc 
 

További hírek