//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A magánnyugdíjpénztári tagság megszüntetése az öregségi nyugdíj megállapítása után
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatos új szabályainak alkalmazása még jóval ezen rendelkezések hatályba lépését követően sem egyértelműek az érintettek – mind a pénztártagok, mind pedig a magánnyugdíjpénztárak – számára. Cikkünk egy ilyen gyakorlati problémát mutat be.

2017. augusztus 03.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (15) bekezdése oly módon változott, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag számára lehetőség van kezdeményezni tagsági jogviszonyának megszüntetésével a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépését, mindezt a teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátás megállapítása érdekében. Ezzel egyidejűleg módosult az Mpt. 30/A. § (4) bekezdése is, amely szerint a pénztártagnak a pénztári nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság igazolásakor ismét módja van annak eldöntésére, hogy vissza kíván-e lépni az állami rendszerbe. Ez úgy történik, hogy a magánnyugdíjpénztár az állami nyugdíjra való jogosultság igazolása után tájékoztatja a pénztártagot az egyéni számlája alapján kiszámított nyugdíjszolgáltatás mértékéről, és ennek ismeretében nyílik újra lehetőség dönteni a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésről.

Az említett két rendelkezés egymást kiegészíti, azok együttesen alkalmazandóak, így tekintettel arra, hogy az Mpt. sem a jogosultság igazolására, sem pedig a tájékoztatást követően a visszalépésről történő döntés bejelentésére nem határoz meg időkorlátot, a már társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy szintén választhatja a visszalépést.

Mivel az Mpt. módosítása időkorlát nélkül megteremti azon pénztártagok társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésének lehetőségét, akik a társadalombiztosítási nyugellátásuk megállapításakor magánnyugdíjpénztári szolgáltatást nem vettek igénybe, a visszalépni kívánó pénztártagok öregségi nyugdíjösszegének újraszámítására sor kerülhet a tagi kifizetéssel csökkentett egyéni számla egyenlegük Nyugdíjbiztosítási Alapba történő átutalását követően. Ebből következően a visszalépni kívánó nyugdíjas nyugellátásának újraszámítása a korábban megállapított társadalombiztosítási nyugdíj kezdő időpontjára figyelemmel fog megtörténni, és a két nyugellátás összege közötti különbözet visszamenőleges kifizetésére lesz jogosult.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 21/A. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén az öregségi nyugdíj újraszámítására. Így a visszalépő tag öregségi nyugdíj összegét a Tny. 20. és 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani, a módosítást az eredeti ellátás megállapításának kezdő időpontjára visszamenőlegesen elvégezve.

Néhány példa a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépés miatti újraszámításra:

1. példa:

2011. december 1-től korengedményes, vagy előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg egy 1952. május 13-án született férfi részére. Ezt a saját jogú nyugellátást 2012. január 1-től

az igénylő irányadó öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséig – 1952-ben születetteknél a 62. életév betöltését követő 183. nap, ezért igénylő esetében az időpont 2014. november 12. – korhatár előtti ellátásként, majd 2014. november 12-től ismételten öregségi nyugdíjként kapja tovább az ellátásban részesülő. A nyugdíjas 2015 júniusában döntött úgy, hogy visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, ellátását az eredeti időpontra tekintettel kellett újraszámítani.

2. példa:

1953. május 5-én született nő részére 2012. november 1-jétől nők kedvezményes öregségi nyugdíját állapították meg, az igénylő 2015. januárjában visszalépett a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, így ellátását az eredeti időpontra kellett újraszámítani.

3. példa:

1953. június 1-jén született nő részére 2012. december 31-től korhatár előtti ellátást állapítottak meg, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe csak az irányadó öregségi korhatárt követően 2016. szeptember 1-jén lépett vissza, a nyugdíj újraszámítását az ő esetében is el kellett végezni.

dr. Villányi Zsuzsanna

társadalombiztosítási szakértő

További hírek