//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Cégautóadó kötelezettség bérelt személygépkocsi esetén
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Egyik ügyfelünk szakértőnktől kért tanácsot, mivel társaságuknál az ügyvezető egy hónapon belül több alkalommal járt külföldön. Minden országban jellemzően 2-3 napra személygépkocsit bérelt, melynek költségeit (bérleti díj, biztosítás, üzemanyagköltség) a társaság elszámolta. Kérdésként merült fel, hogy ilyen esetben többszörös összegben kell-e megfizetnie a cégautóadót a társaságnak?

2017. július 03.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Gjt.) 17/A. § (1) bek. alapján adóköteles az Szja tv. szerinti személygépkocsi, ha nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el.

A Gjt. 17/B. § (4) bek. alapján a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el.

A Gjt. 17/C. § (4) bek. szerint a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után költséget számoltak el.
A Gjt. 17/C. § (5) bek. szerint a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után költséget elszámoló adóalany adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a jövőben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, lízingbe vevő utoljára számolt el költséget, illetve a személygépkocsi használója arról nyilatkozik, hogy a személygépkocsi után költséget már nem kíván elszámolni.

A Gjt. 17/C. § (7) bek. szerint az adót a naptári évben azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennállt.

A cégautóadóról szóló fenti rendelkezések figyelembevételével megállapítható, hogy cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak azután a személygépkocsi után, amelyet külföldön bérbe vesz, és arra költséget számol el. A cégautóadót a költségelszámolás hónapjára kell megfizetni, ezért az akkor is fennáll, ha a személygépkocsi bérlése csak 2-3 napig tart. Abban az esetben, ha egy hónapon belül több személygépkocsit bérel külföldön a társaság, akkor – költségelszámolás esetén – mindegyik személygépkocsira meg kell fizetni a cégautóadót.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő 

További hírek