//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Mikor szabályszerű a devizás számla?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A gazdasági életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a felek a közöttük létrejött ügylet ellenértékét devizában állapítják meg. Ilyen esetben az ügyletről ún. devizás számlát kell kiállítani, melyre vonatkozóan az Áfa-tv. külön rendelkezést tartalmaz.

2017. június 16.

Devizás számla kiállítása akkor merül fel, amikor a termékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban érintett felek az ügylet értékét nem forintban, hanem külföldi fizetőeszközben, azaz devizában állapítják meg. Ilyen esetben a számlán devizában kell feltüntetni az általános forgalmi adó alapját és az áthárított általános forgalmi adó összegét.


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a devizás számla vonatkozásában csupán annyi előírást tartalmaz, hogy amennyiben az értékadatok, vagyis az adó alapja és az áthárított adó összege külföldi pénzeszközben (devizában) van feltüntetve, akkor a számlán az áthárított általános forgalmi adót forintban kifejezve is fel kell tüntetni. (Áfa-tv. 172. §)
Az áthárított adó összegét a számla kibocsátója az Áfa-tv. 80. §-a szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával köteles megállapítani.
Az áthárított adó forintban meghatározott összege a számlabefogadó (vevő, szolgáltatás igénybevevő) számára is lényeges adat, mivel ezen összeget állíthatja be az adóelszámolásába levonható adóként, feltéve, hogy a beszerzése tekintetében keletkezik adólevonási joga.


A számla kibocsátója saját hatáskörben dönthet arról, hogy a devizás számlán feltünteti-e az alkalmazott árfolyamot. Az Áfa-tv. erre vonatkozó kötelező rendelkezést nem tartalmaz.


A gyakorlatban előfordul, hogy a számlán az általános forgalmi adó alapja és az áthárított általános forgalmi adó összege is egyaránt feltüntetésre kerül mind forintban, mind devizában. Ilyen esetben önmagában a számla alapján nem állapítható meg, hogy devizás vagy forintos számláról van szó.

Jellemzően a felek által kötött megállapodásból, szerződésből lehet megállapítani, hogy a felek az ügylet ellenértékét forintban vagy külföldi fizetőeszközben (devizában) határozták meg. Bár nincs erre vonatkozó kötelező rendelkezés, de célszerű - és megítélésem szerint az adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez szükséges is – a számlán szövegesen utalni arra, hogy a forintban meghatározott adatok vagy a devizában meghatározott adatok a tájékoztató jellegűek.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő
 

További hírek