//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Hibás a számla, ha nem tartalmazza a vevő adószámát
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2017. január 1-jétől kötelező a vevő adószámának a számlán történő feltüntetése, ha az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Amennyiben a számla a vevő adószáma nélkül kerül kiállításra, akkor a számla hibásnak minősül, és nem jogosít adólevonásra.

2017. május 08.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette, feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökkent.


Amennyiben a belföldön letelepedett adóalany által 2017. január 1-jén, illetve azt követően kibocsátott számlán nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany partner (vevő) adószáma, illetve csoportazonosító száma, akkor a legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla nem felel meg az Áfa-tv. előírásainak, ennek megfelelően adólevonásra sem jogosít.


Az adóhatóság tájékoztatása szerint, ha a számla adószám nélkül került kibocsátásra, akkor a kibocsátott számlát a számla korrekciójára vonatkozó előírásoknak megfelelő módon javítani kell.


Adószakértői javaslat:


Amennyiben előfordul, hogy az adózó olyan számla alapján érvényesít adólevonási jogot, amelyen a vevő adószámát fel kellett volna tüntetni, és ezt a hibát az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során tárja fel, akkor az adóbírság és a mulasztási bírság elkerülése érdekében gondoljunk a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítéséről szóló 7006/2008. (AEÉ 12.) számú irányelvnek a számlahelyesbítés, valamint a számla javítás esetén alkalmazandó eljárására vonatkozó IV. fejezetének azon rendelkezésére, mely kimondja, hogy az adóhatóság tényállás-tisztázási és az adózó együttműködési kötelezettségéből adódóan a hibás számlák esetében a helyes eljárás, ha az adóhatóság rövid határidő kitűzésével (néhány nap) felhívja az adózót a hiba – vonatkozó szabályok szerinti – kijavíttatására. Amennyiben az adózó a számla hibáját kijavíttatta, az adólevonási joga az adólevonási jog keletkezésének eredeti időpontjának adó-megállapítási időszakára vonatkozóan nem korlátozható. Ellenkező esetben a számla adólevonásra alkalmatlannak minősíthető.


dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek