//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Melyik állam joga szerint kell számlát kibocsátani?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Áfa tv. 2013. január 1-jétől joghatósági rendelkezést tartalmaz a számlakibocsátási szabályokra vonatkozóan, azaz meghatározza, hogy amennyiben egy adóalanynak számlakibocsátási kötelezettsége van, akkor melyik ország számlázási szabályait kell alkalmaznia.

2017. május 02.

A számlázási joghatóságra vonatkozó szabályt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 158/A. §-a tartalmazza.
A főszabály szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik.


A főszabály alól azonban vannak kivételek.


Az egyik ilyen kivételt megállapító szabály szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy


•    a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van, vagy
•    a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamban lévő állandó telephelye nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében, és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett.


Ez utóbbi esetben a számlázási kötelezettségekre a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki.

A számlázási joghatóságra vonatkozó rendelkezés továbbá azzal egészül ki, hogy ezek a szabályok nem terjednek ki a számla megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre.

Ha például van egy olyan:


•    Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett adóalany, akinek Magyarország területén adóköteles ügyletre tekintettel általános forgalmi adó kötelezettsége, ebből kifolyólag pedig az állami adóhatóságnál bejelentési kötelezettsége keletkezik, tehát ún. áfa-regisztrált adóalany, és
•    gazdasági tevékenységének székhelye Svájc, és
•    Magyarországon állandó telephellyel nem rendelkezik, és
•    az általa Magyarországon teljesített termékértékesítések után ő, mint a termék értékesítője az adó fizetésére kötelezett,


akkor megállapítható, hogy az adóalany által kibocsátott számlákra – a főszabály szerint – a termékértékesítés teljesítési helye szerinti tagállam szabályait, azaz a Magyarországon hatályos Áfa tv. szabályait kell alkalmazni.


dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek