//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Megszakítja-e a követelés elévülését a kötelezett felszólítása?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A számviteli és a társasági adózásbeli rendelkezések alkalmazásában különös jelentőséggel bír a követelés elévülése.

2017. március 20.

Az új Ptk. rendelkezései alapján – eltérő rendelkezés hiányában – a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.


Az elévülést megszakítja
•    a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
•    a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
•    a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott; vagy
•    a követelés csődeljárásban történő bejelentése.
Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülés újból kezdődik.

Az új Ptk-nak az elévülés megszakítására vonatkozó rendelkezései kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az új Ptk. – a régi Ptk-val ellentétben – már nem tartalmazza elévülést megszakító okként a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítását.

Figyelem!
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése kimondja, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra – ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Tehát az új Ptk. hatályba lépését, azaz 2014. március 15. napját megelőzően keletkezett követelés esetén a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést. A 2014. március 15. napján vagy azt követően keletkezett követelés esetén a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás már nem szakítja meg az elévülést.


dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adószakértő, adójogi szakjogász

További hírek