//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Visszaigényelhető 2017. március 15-ig a kötelező tőkeemeléssel összefüggésben megfizetett illeték
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Hamarosan lejár a cégbírósági eljárási illeték visszatérítési lehetősége azon cégek számára, akik 2014. március 15. és 2016. március 9. között a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezdeményezett tőkeemelés bejelentése és ezzel egyidejűleg bejelentett más változás bejegyzése iránti eljárás után illetéket fizettek.

2017. március 07.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 2016. március 10-ig hatályos 12. § (4) bekezdése alapján, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehetett a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

E rendelkezés azt is előírta, hogy egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem alkalmazható.


A Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében gyakran merült fel az a probléma, hogy amennyiben a cégek egyidejűleg más változást is bejelentettek, úgy az illetékmentességi rendelkezés már nem volt alkalmazható, és a cégeknek az Itv. 45. § (5) bekezdésében meg-határozott mértékű illetéket kellett fizetniük.


Ezt felismerve a jogalkotó a Ptké. 12. § (4) bekezdését 2016. március 10-ei hatállyal a cégek számára kedvezően módosította. A jelenleg érvényesülő szabály úgy rendelkezik, hogy amennyiben a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni, és ezzel összefüggésben a módosítás visszatérítési rendelkezést rendel alkalmazni.


A visszatérítési rendelkezéssel kapcsolatban talán a legfontosabb kiemelni azt, hogy a cégeknek legkésőbb 2017. március 15-éig kell azzal kapcsolatos kérelmüket az állami adóhatóságnál előterjeszteni. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a cégbíróság változásbejegyző végzésével és a cég legfőbb szerve tőkeemelésről és a cég Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről szóló határozatának másolatával igazolni kell, hogy a cég az eljárási illetéket a fent említett eljárás vonatkozásában megfizette 2014. március 15. és 2016. március 9-e között.


Sikeres kérelem esetében az adóhatóság visszatéríti a megfizetett illetékből a Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéshez nem kapcsolódó változásbejegyzés illetékét meghaladó részt.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

További hírek