//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Módosítások az ártámogatás és a gyógyszerellátás vonatkozásában
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Július elsejétől több egészségügyi tárgyú törvény is módosult. Az alábbiakban a gyógyszerekre vonatkozó új szabályokat ismertetjük.

2016. július 26.

Méltányosságból rendelt gyógyszerek


Az 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezik a méltányosságból nyújtható ártámogatásról. A hatályos szabály alapján az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból támogatást nyújthat a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához. Nem nyújtható azonban a fenti méltányossági támogatás olyan gyógyszerhez, amelyre vonatkozóan a Gyftv. szerinti támogatásba való befogadást a méltányossági kérelem benyújtását megelőző 5 évben kérelmezték, és az egészségbiztosítási szerv elutasító határozatot hozott, kivételt képez, ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult.

Ez utóbbi, azaz a kivételek köre kibővül 2016. július 1-jétől, miszerint a költségvetési fedezet hiányán alapuló elutasításon túl további kivételt képez, ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja a gyógyszer – azonos indikációba történő – befogadása iránti kérelmet az elutasítást követően ismételten benyújtja az egészségbiztosítóhoz.


Visszafizetési kötelezettség1997. évi LXXXIII. törvény bővíti azokat az eseteket, amikor a gyógyszer kiszolgálója, forgalmazója köteles – kamattal növelten – visszafizetni az egészségbiztosítónak a társadalombiztosítás által a gyógyszerhez nyújtott ártámogatást. A ma hatályos szabályon túl akkor is fenn fog állni a visszafizetési kötelezettség, ha az elszámolt mennyiséget a kiszolgáló vagy forgalmazó beszerzéssel és készlettel nem igazolja. Mindezek alapján a törvény 2016. július 1-jétől az alábbiak szerint rendelkezik a visszafizetésről:
Ha megállapítják, hogy a kiszolgáló, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat megszegte, valamint beszerzéssel és készlettel nem igazolta az elszámolt mennyiséget, akkor az így elszámolt támogatásnak a fizetési kötelezettség megállapításakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét vissza kell térítenie.

A kamat megfizetésére akkor kerül sor, ha annak összege az ezer forintot eléri. A módosítás ugyanakkor rögzíti, hogy a beszerzéssel és készlettel történő igazolási kötelezettség nem vonatkozik az  egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatójára.

 

Dr. Radics Zsuzsanna

További hírek