//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Módosult a Ptk. – Változik a vezető tisztségviselő kárfelelőssége
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Július 1-től a jogi személyek vezető tisztségviselői felelősségének változása is bekerült a Ptk-módosítások közé.

2016. július 12.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseit több lépcsőben vezetik be.

A 2017. július 1-től hatályos változások többek közt a szülőtartásra vonatkozó előírásokat pontosítják: a Ptk.-módosítás a nagykorú gyermek szülőtartási kötelezettségét kiemeli a rokontartás szabályai közül, egyben megteremti a tartásra kötelezett nagykorú gyermekkel szemben a szülő részére nyújtott ellátás megfizetésének jogalapját. Ennek értelmében amennyiben a rászoruló szülő szükségleteiről más (például szociális intézmény) gondoskodik, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértéke az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül a tartásra kötelezhető gyermektől követelhető.

Valamennyi vállalkozás működését érinti a jogi személy (például egy gazdasági társaság) vezető tisztségviselőjének kárfelelőssége: fő szabály szerint a jogi személy felel a vezető tisztségviselőjének e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott kárért. A jogi személy és a vezető tisztségviselő egyetemleges felelőssége csak a vezető szándékos károkozásának esetében állapítható meg.

A zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulását könnyítő szabály szerint a zrt. részvényei az átalakulással nyilvánosan forgalomba hozhatóakká válnak. Ebben az esetben a tőzsdei bevezetéshez szükséges felhívást még a zrt-nek kell megtennie.

dr. Závotka Zsolt ügyvéd

További hírek