//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az Art. változásával nehezebb lesz kimenekülni a veszteséges cégekből
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az adócsomag parlamenti elfogadásával új eszközt alkalmazhat az adóhatóság a nagy összegű, behajthatatlan adótartozást felhalmozó vállalkozásokból kimenekülő tag anyagi felelősségre vonására. Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezett módosítása szerint az adóhatóság határozatban megállapíthatja a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős tagja felelősségét a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházással arányos részének erejéig.

2016. május 30.

Az adócsomag parlamenti elfogadásával új eszközt alkalmazhat az adóhatóság a nagy összegű, behajthatatlan adótartozást felhalmozó vállalkozásokból kimenekülő tag anyagi felelősségre vonására. Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezett módosítása szerint az adóhatóság határozatban megállapíthatja a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős tagja felelősségét a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházással arányos részének erejéig.

A megállapítás feltétele, hogy a részesedését átruházó tag az adott kft.-ben, zrt.-ben a szavazati jogok 25%-át elérő, vagy meghaladó részesedéssel rendelkezzen. További feltétel, hogy a vállalkozás nettó – késedelmi pótlék és adóbírság nélküli – adótartozásának összege a jegyzett tőke 50%-át meghaladja, valamint, hogy ezen behajthatatlan adótartozásról a részesedés átruházásakor a tag tudott, vagy – akár az adóhatóságtól beszerezhető információkból – tudhatott volna. A helytállási felelősség szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a tag a teljes részesedését, vagy annak csak egy részét ruházza át.

Nem terheli helytállási kötelezettség a volt tagot (volt részvényest), ha igazolja, hogy tagsági jogaival élve mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság az adótartozást megfizesse (például a felhalmozódó adót azért nem fizette meg, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét nem egyenlítették ki, és a követelése behajtására a törvényes intézkedéseket megtette, de ezen intézkedések nem vezettek eredményre). A helytállási kötelezettség alóli mentesülés feltétele, hogy a volt tag tagsági jogaival élve a tőkevesztés esetére előírt Ptk. szerinti intézkedéseket megtegye. Ezen intézkedések közé tartozik a legfőbb szerv (taggyűlés vagy közgyűlés) összehívása, vagy annak kezdeményezése, a vállalkozás anyagi helyzetének rendezése (pótbefizetéssel, tőkeleszállítással, vagy kötelező átalakulással).

Az adóhatóság a helytállási kötelezettséget megállapító határozatot az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül hozhatja meg. Ha a részesedés átruházása ezen határidő elteltét követően jut az adóhatóság tudomására, a határozatot az adóhatóság a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül hozhatja meg, akkor is, ha a jogvesztő határidő már eltelt, vagy abból 30 napnál kevesebb van hátra.

További hírek