//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Folytatódó bürokráciacsökkentés: elég lesz egy szervnek bejelenteni az adatváltozást
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Újabb bürokráciacsökkentő csomagot fogadott el az Országgyűlés a mai ülésén. A korábban hasonló tárgykörben alkotott 2016. január 1-től hatályos 2015. évi CLXXXVI. törvény lényege a közigazgatási eljárási határidők csökkentése, valamint engedélyezés helyett bejelentési kötelezettség előírása azokban az ügyekben, amelyekben a hatóság hozzájárulása formális volt.

2016. április 27.

A most elfogadott második bürokráciacsökkentés célja az ügyfeleket terhelő bejelentési kötelezettségek csökkentése. Vagyis ha az ügyfél valamely adatát – például lakcímét – több nyilvántartás tartalmazza, az adatváltozást elegendő egyetlen szervnél bejelenteni és ez a szerv továbbítja az információt valamennyi adatváltozással érintett nyilvántartó szervnek.

Ennek érdekében az új törvény negyven korábban elfogadott törvényt módosít, köztük a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (Szaztv.) törvényt is kiegészíti. Például azzal, hogy az állampolgár hatósági igazolványai eltulajdonítását a rendőrségen bejelenti, további intézkedést nem kell tennie, mert a rendőrség hivatalból intézkedik az adóhatóság, vagy az egészségbiztosítási szerv felé a bejelentésről. Ezen bejelentés alapján a kiállító hatóságok hivatalból pótolják az eltulajdonított igazolványt.

Változik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) is: a jelenleg hatályos rendelkezés szerint az adózó minden olyan adókötelezettséget érintő változást – a változás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül, előírt formanyomtatványon - köteles az adóhivatalnak bejelenteni, amelyről az őt nyilvántartó cégbíróság, bíróság, vagy közigazgatási szerv nem köteles az adóhatóságot külön értesíteni. 2016. július 1-től az adózó a rá vonatkozó közhiteles adatot nyilvántartó hatóságtól közvetlenül is kérheti az adóhatóság értesítését.

A cégeljárási törvény módosítása értelmében a cég bejegyzett adatainak változásáról, vagy a törléséről a cégbíróság értesíti azokat a közhiteles szerveket, amelyeknél az elektronikus értesítések feltételei biztosítottak, így ezen szerveknél a cégbírósági kérelemmel érintett cég képviselőjének a továbbiakban nem kell intézkednie.

A közfoglalkoztatásról szóló törvény módosítása szerint a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését a közfoglalkoztatónak elegendő csak az állami adóhatóságnál, vagy csak az illetékes állami foglalkoztatási szervnél bejelentenie, nem kell mindkettő hatósághoz fordulnia, mivel az érintett hatóságok egymást értesíteni kötelesek.

A most elfogadott bürokráciacsökkentő csomag további hetvenhárom korábbi törvényt helyez hatályon kívül. Olyanokat, amelyek más törvényeket módosítanak, végrehajtott rendelkezéseket tartalmaznak, de a jogalkotási törvény értelmében még nem vesztették hatályukat.

„A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról” címet viselő törvényt a napokban hirdetik ki, rendelkezései 2016. július 1-én lépnek hatályba.

További hírek