//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Törvényjavaslat készült a bírósági eljárások könnyítésére
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kormányprogram célul tűzte ki a bírósági eljárások gyors lefolytatását, továbbá szigorú, következetes törvényi rendelkezések megteremtését. Olyan lépések megtételére van ugyanis szükség, amelyek megteremtik a bíróságok gyors döntéseinek személyi és tárgyi feltételeit és gyorsítják a polgári és büntető eljárásokat E célok megvalósítását szolgálja a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló egyes törvényjavaslatokról szóló előterjesztés - olvasható a közigazgatási és igazságügyi tárca honlapján.

2010. december 03.

Az előterjesztés egyszerre - komplex módon - vizsgálja a bírósági intézményrendszert és polgári és büntető eljárások szabályait, ez az összetett megközelítés teszi leginkább lehetővé azt, hogy a bíróság ítélkezésének időszerűségben érzékelhető, kedvező változás történjen. Az előterjesztésben szereplő törvényjavaslatok átfogó megközelítésüknek köszönhetően az igazságszolgáltatási rendszer egészére hatást gyakorolnak; leglényegesebb elemeik a következők.

A Kormány a bíróságok szervezetét és igazgatását meg kívánja reformálni. Ennek keretében a bírósági szervezet jelenlegi felépítésén nem változtat, de számos olyan módosítást vezet be, melyek a hatékony működést szolgálják. Az előterjesztés továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításával a szakszerű, színvonalas és időszerű ítélkezést kívánja elősegíteni. Ennek feltétele a kiváló szakemberekből álló bírói kar, amit a megfelelő kiválasztási, képzési és vizsgálati rendszer biztosíthat. A törvényjavaslat a bírák esetében - egyebek mellett - kötelező képzést ír elő, megújítja - garanciákkal erősíti - a bírói értékelés szakszerű lefolytatását. Ezzel párhuzamosan a bírói hivatás fontosságát, megbecsültségét a társadalom a bírák megfelelő anyagi javadalmazásával is kifejezi az előterjesztés. Az aránytalan ügyteher kiegyenlítése érdekében ugyancsak módosításra kerül a bírák kirendelésére vonatkozó szabályozás is. A törvényjavaslat emellett a bírósági szervezet keretében úgynevezett szolgálati bíróságot állít fel, melynek feladata az alkalmatlansági eljárás, a fegyelmi ügyek és az azokkal összefüggő kártérítési ügyek elbírálása lesz.

A polgári perjog területén az előterjesztés kötelezővé teszi a jogi képviseletet a megyei bíróság hatáskörébe tartozó meghatározott perekben, s egyes dogmatikai kérdéseket a hazai perjogi hagyományokhoz visszatérve rendez (például az általános szabályok között rögzíti, hogy mi nem minősül keresetváltoztatásnak), s kiveszi a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességéből azoknak a közigazgatási határozatoknak a felülvizsgálatát, melyek kizárólagos illetékességben tartása nem indokolt, megszüntetve ezzel az indokolatlan főváros-központú ítélkezést.

Az előterjesztés büntető eljárásjogi szempontból is elsődlegesen a bíróságok eljárásainak gyorsabbá tételét célozza. Ennek érdekében az eljárásban résztvevő személyek eljárási jogait ténylegesen nem szolgáló, csupán formális garanciákat biztosító szabályokat megváltoztatja, a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozó ügyek közül pedig egyes ügycsoportokat kivesz a kizárólagos illetékesség alól (e körben a legjelentősebb módosítás a közlekedési bűncselekmények kizárólagos illetékességének megszüntetése).

Az előterjesztés megtekinthető itt!

További hírek