//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Adó- és vámfolyószámla: 2 az 1-ben
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Megváltozik jövőre az adózó és az adó- és vámhatóság közti elszámolás, már csak azért is, mert az adófolyószámlát és a vámfolyószámlát adózónként összevonják.

2015. december 04.

Az összevonással értelemszerűen okafogyottá válik az együttes adóigazolás, ezért megszűnik. A tartozásmentesség igazolása 2016-tól már egységesen, NAV szinten igényelhető, ezért az adóigazolás tartalma kiegészül a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások adataival.
Az adó- és vámhatóság kezeli az adók módjára behajtandó köztartozások javarészét. Az ágazati jogszabályok ügyfélként nevesítik a fizetési kötelezettség alanyát, aki a folyószámla összevonástól még nem válik adózóvá, de a fizetési kötelezettségeinek nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokra az adózás rendje lesz irányadó 2016-tól. Ezért a más törvények alapján ügyfélnek minősülő személyek adószámláira (beleértve az adók módjára beszedendő köztartozásokat) az adózás rendjét kell alkalmazni. Teljesen méltányos, hogy e körben az ügyfelekre az adózó jogai és kötelezettségei érvényesüljenek.
 A közös folyószámlán nyilvántartott, de a 2016. évet megelőzően a nettó késedelmi pótlékszámításban részt nem vett, újabb köztehernemekben fennálló tartozásokra a késedelmi pótlékot nettó módon fogják számítani. A közös folyószámla miatt rendelkezik a törvény arról, hogy az adóhatóság és a vámhatóság is hozzáférhet a közös folyószámlához.
Az adózó kizárólag akkor kap majd egyenlegközlőt, ha az adószámláján a tartozás vagy a túlfizetés összege meghaladja a kétezer forintot. A késedelmi pótlékot a továbbiakban nem kizárólag az adó késedelmes megfizetése esetén kell felszámítani, hanem az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb fizetési kötelezettségek esetén is. Ez alól a közösségi jog alá tartozó vám és az azzal együtt kiszabott nem közösségi adók a kivételek.
Az adókat korábban ezer és száz forintos határban és pontossággal kellett megfizetni, ez a jövőben egységesen ezer forint lesz. Azaz az ezer forintot el nem érő adókat (szja-t sem) nem kell megfizetni, de nem lehet visszaigényelni sem.
A folyószámla szerkezetében újdonság, hogy az adófolyószámlán megszokott adónkénti befizetések mellett megjelennek az úgynevezett tételes elszámolású fizetési kötelezettségek. Ezek azok, amelyek esetében a befizetéseket a kötelezettséget előíró irat adatai (ügyszám, stb.) megjelölésével kell teljesíteni. Az erre hivatkozással teljesített befizetések nem kerülnek az esedékesség sorrendjében elszámolásra. Tételes elszámolásúak a vám, az importtermék általános forgalmi adója, a regisztrációs adó és az importtal kapcsolatos jövedéki adó.
Az állami adóhatóság jogosult 2016-tól a vámhatóság hatáskörébe, de az adózás rendje alá tartozó fizetési kötelezettségekre vonatkozó kedvezményekkel kapcsolatos kérelmek elbírálására. Szintén az állami adóhatóság hatáskörébe kerül a fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott bírság és egyéb költség végrehajtása is.

(dr. Kenyeres Sándor összefoglalója alapján)   

További hírek