//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A pedagógusértékelés, a minősítés rendszere
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pedagógusminősítés célja elsődlegesen a köznevelési rendszer eredményesebbé tétele. A pedagógusértékelés, minősítés egységes rendszer kialakítását célozza. A pedagógusnak a nevelő-oktató munkájának az eredményességének a támogatására irányul, az eljárás során meghatározzák a pedagógus erősségeinek, fejlesztendő területeinek az irányát.

2015. július 20.

A pedagógus szakmai ellenőrzés fejleszthető területeket fogalmaz meg, itt már viszont egy komolyabb síkon folyik az esemény, fejlesztendő területek kerülnek meghatározásra. A következő minősítéskor ezeket a területeket az értékelő bizottság el fogja kérni az intézménytől, mert ennek egy kiindulópontja lesz, hogy milyen változás következett be az előzőhöz viszonyítva.

Fontos, hogy végre elindult egy anyagi motiváltság is az erkölcsi elismeréseken túl, hiszen az értékelés-minősítés mindenkor az alapját szolgálja a pedagógus előmeneteli rendszernek, tehát módja van a pedagógusnak arra, hogy megmutassa szakmaiságát, a hivatás iránti elkötelezettségét, minőségi munkáját.

Hivatásbeli előrelépés tekintetében is ösztönző a rendszer, hiszen ha van egy pozitív értékelés, az mindenféleképpen egy újfajta iránymutatást jelent a pedagógus számára.

A szakértői attitűd itt is a PSZE-hez hasonlóan egy segítő, tényeken alapuló, elemző, értékelő, minősítő jellegű hozzáállás.

Elemei a kompetenciák és indikátorok - amíg a PSZE-nél területekről beszélünk, - itt standardokról, és ahhoz, hogy ezeket jobban, árnyaltabban lehessen vizsgálni, például attitűdök, képességek, ismeretek tekintetében, erre szolgálnak az úgynevezett indikátorok.

Az alapelvek teljes körűek, minden pedagógusra kiterjednek, kivételt jelöl meg a köznevelési törvény, amely értelmében azok a pedagógusok mentesülnek a minősítés alól, akik 2013. szeptember elsejétől számított 10 éven belül elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Azok viszont, akik feltöltötték a portfóliójukat, vagy ebben az évben a Pedagógus I. vagy II. fokozat elérését célozták meg, számukra kötelező lesz a minősítési eljárásban való részvétel, amely végső határideje 2018.

Standardizált, egységes, tehát a nyolc kompetencia és a 77 indikátor alapján történik a minősítés.

Megalapozott és tényeken alapul a minősítés, tehát van egy forgatókönyve, a portfólió feltöltése, megtekintése, a látogatás, a szakmai megbeszélés és a védés folyamata.

Fejlesztő, hiszen együttműködésben hat, egy motiváló, ösztönző jellegű folyamat, korrekt visszajelzést ad a pedagógus szakmai, szaktantervi, szaktantárgyi tudásáról.

Rendszerjellegű, mivel a pedagógus szakmai ellenőrzéssel szoros kapcsolatban van. Elméletileg meg kell előznie a minősítésnek az ellenőrzést. A tanfelügyeleti ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat, elemző értékeléseket a majdani minősítő vizsga, eljárás során figyelembe fogják venni.

Érdekérvényesítő szerepet tölt be, hiszen a pedagógus életpályának az egyik alappilléreként jelenik meg, ahogyan az a 20/2012. EMMI rendeletben is olvasható.

További hírek