//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2020 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 69-72. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. június 15.

A Magyar Közlöny 2015. évi 72. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 27.)

 

126/2015.(V.27.) Korm. rendelet a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól
Hatályba lépés: 2015. június 01.

 

A rendelet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Mötv.108/A. § szerint mellőzhető versenyeztetés esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan megyei (fővárosi) kormányhivatal jóváhagyására irányuló eljárás részletes szabályait tartalmazza.

 

129/2015.(V.27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól
Hatályba lépés: 2015. június 12.

 

A rendelet
– az adatszolgáltatás elmulasztásáért kiszabható bírságok (50.000- 20.000.000 Ft), továbbá
– a jogosulatlan földmérési tevékenységért, jogosulatlan adatfelhasználásért és engedély nélküli távérzékelési tevékenység folytatásáért megállapítható bírságok (100.000 Ft)
értékeit tartalmazza.

 

27/2015.(V.27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
Hatályba lépés: 2015. június 04.

 

A rendelet a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény végrehajtási rendelete.

 

26/2015.(V.27.) FM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012.(V.25.) VM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. május 28.

 

A rendelet értelmében változnak az ajánlattevők kiválasztásának szempontjai.
Több ajánlattevő közül előnyben kell részesíteni azt,
– amelyikre a köznevelési intézményben kevesebb minőségi kifogás érkezett,
– aki több adag szállítását vállalja, vagy
– aki több, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő intézkedést valósított meg.

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 71. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés ideje: 2015. május 26.)

 

15/2015.(V.26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
Hatályba lépés: 2015. május 27.

 

A jegybanki alapkamat mértéke 2015. május 27. napjától kezdődően: 1, 65 %.


A Magyar Közlöny 2015. évi 70. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 22.)

 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
Hatályba lépés: 2015. június 07., 2016. január 01. (kiskereskedelmi energiaértékesítők tájékoztatási kötelezettsége)

 

A törvény értelmében a magán- és köztulajdonban lévő lakó- és kereskedelmi célú épületek felújításának ösztönzésére – hosszú távú stratégiaként – a kormány Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát dolgoz ki, amelyet háromévente kell felülvizsgálni. A stratégia-alkotással kapcsolatos előkészítő feladatok az energiaügyekért is felelős nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartoznak. A törvény részletesen megállapítja a kormány, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energiahatékonysági feladatait.

A törvény szerint energiahatékonysági felújítási kötelezettség alá esnek a központi kormányzat által használt, állami vagy központi kormányzati tulajdonban lévő fűtött vagy hűtött, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott követelményértéket el nem érő, és 500 négyzetmétert - 2015. július 9-étől pedig a 250 négyzetmétert - meghaladó hasznos alapterületű épületek. A piaci szereplők számára szakpolitikai intézkedésekkel (támogatás, energiára kivetett adó, szabályozás, oktatás stb.) országos szinten évi 1,5% mértékű új megtakarítást kell elérni a végrehajtási időszakban (végfelhasználási energia-megtakarítás),

A nagyvállalatok (250 munkavállalónál többet foglalkoztatók, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót) kötelesek négyévente – első alkalommal 2015. december 05-ig – energetikai auditálást lefolytatni, amelyet a MEKH ellenőriz. A törvény részletesen meghatározza az energetikai auditálásra jogosult személyek és szervezetek körét, valamint energetikai auditori névjegyzékre és tevékenységre vonatkozó kritériumokat.

2016. január 01-től a kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat köteles ügyfélszolgálatán és honlapján az energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást nyújtani az energiafogyasztók számára.

 

2015. évi LVIII. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 21.

 

A törvény részletesen meghatározza a területi polgárőr szövetségek működési feltételeit, továbbá kötelező megállapodást ír elő részükre a székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal. Bevezetésre kerül az ifjú polgárőr státus, feladatainak részletes megállapítása mellett.

A jogszabály előírásai szerint a területi polgárőr szövetségi tagsággal nem rendelkező polgárőr egyesületek 2015. július 01-ig kötelesek tagfelvételüket kérni a területi polgárőr szövetségbe.

 


26/2015.(V.22.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. május 23., 2015. szeptember 01. (lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei)

 

A rendelet (mellékleteiben) meghatározza a pedagógiai intézetekben kötelezően foglalkoztatottak létszámát, valamint a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeit és felszereléseit.


A Magyar Közlöny 2015. évi 69. száma jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 21.)

 

120/2015.(V.21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
hatályba lépés: 2015. május 22.

 

A rendelet felsorolja
– azokat a köznevelési intézményeket, amelyek 2015. július 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásából a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerülnek, illetve amelyek a KLIK-nél maradnak,
– azon többcélú köznevelési intézményeket, amelyek fenntartói feladatai 2015. július 01-től a KLIK és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter között megosztásra kerülnek, továbbá
- azokat a speciális szakiskolai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményeket, amelyekből a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 01-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül.

További hírek